Zápis do MŠ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s   d o   MŠ

Termín:          

 
Od 4. 5. 2020 do 13. 5. 2020
 

   Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR bude zápis v letošním roce probíhat bez přítomnosti dětí. Rodiče si budou moci vybrat, zda dokumenty k zápisu pošlou:

1. Elektronicky

a) Elektronicky, prostřednictvím datové schránky

Majitelé datových schránek mohou potřebné dokumenty zaslat na datovou schránku školy (ID: 96cmdnx)
Přijetí žádosti potvrdíme zasláním evidenčního čísla zpět do datové schránky žadatele.

b) Elektronicky, prostřednictvím emailu:

Zájemci zašlou dokumenty na email mshostakovy@seznam.cz ,podepsané elektronickým podpisem-
Přijetí žádosti potvrdíme zasláním evidenčního čísla zpět na email žadatele.

2. Poštou

Vyplněné a podepsané dokumenty zašlete poštou na adresu: Mateřská škola, Hošťálkovy č. 77, Hošťálkovy 793 81.
Přijetí žádosti potvrdíme telefonicky a sdělíme evidenční číslo žadatele

3. Osobní podání v MŠ Hošťálkovy

Pro osobní podání v MŠ proběhne dne 7.5. 2020 od 14:00 – 16:00 hod.

Dokumenty nutné k zápisu:

-
kopie očkovacího průkazu dítěte
- kopie rodného listu dítěte
- žádost o přijetí do MŠ (ke stažení zde)
- čestné prohlášení k očkování (ke stažení zde)

 Rodiče, kteří si nemohou tiskopis vytisknout doma, budou mít možnost si jej vyzvednout 6. 5. 2020 od 15,00 do 17,00 v MŠ Hošťálkovy.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na www.malotridka.cz  pod registračním číslem dítěte, které rodiče obdrží nebo na informačních tabulích umístěných u obecního úřadu a ZŠ Hošťálkovy.

Všechny platné žádosti o zápis do mateřské školy musí být doručeny do 13. 5. 2020. Na později doručené nebude brán zřetel.

(případné dotazy na tel. čísle : 724522374)
 

- Kriteria přijímání dětí do MŠ

- Informace pro rodiče nově zapsaných dětí


- Rozhodnutí o přijetí do MŠ 

zpět