Z á k l a d n í   š k o l a

M a t e ř s k á   š k o l a

 

!!!

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

!!!
!!! Úkoly pro žáky po dobu uzavření škol !!!
!!! Užitečné odkazy pro práci s dětmi po dobu uzavření MŠ !!!
!!! Z Á P I S   D O   1.   R O Č N Í K U !!!
!!! Z Á P I S   D O   M Š !!!
!!! P O D M Í N K Y    O T E V Ř E N Í    Z Š    !!!
!!! P O D M Í N K Y    O T E V Ř E N Í    M Š    !!!

 

SEO
 (c) 1999, Mgr. Václav Gerstner