Z á k l a d n í   š k o l a

M a t e ř s k á   š k o l a

 

!!!

Informace k uzavření ZŠ od 14. 10. 2020

!!!
!!! Informace k uzavření škol od 2. do 20. 11. 2020 !!!
!!! Úkoly pro žáky po dobu uzavření ZŠ !!!
!!! Užitečné odkazy pro práci s dětmi !!!
!!! Doporučené odkazy o coronaviru !!!

 

 

SEO
 (c) 1999, Mgr. Václav Gerstner