informace

- aktuality
- Jak to u nás chodí?
- Co potřebuji do MŠ?
- Co už umíme?
- Jídelníček

 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 
 
 
 
 

Z á p i s   d o   M Š   2 0 1 8

 

Organizace „Zápisu do MŠ pro školní rok 2018/2019

   
Zápis do MŠ se uskuteční ve středu 16. 5. 2018 od 16,00.
Zápis bude probíhat v prostorách MŠ Hošťálkovy.
Děti bude přijímat ředitel ZŠ a MŠ Hošťálkovy Mgr. Václav Gerstner podle stanovených kritérií. Nerozhoduje tedy pořadí, ve kterém jsou žádosti podány.
Pokud jste řediteli školy žádost o přijetí odevzdali již dříve, je rovněž nutné se k zápisu dostavit.

V den zápisu se do MŠ dostaví zákonní zástupci s dítětem a s těmito dokumenty:

  - rodný list dítěte
  - občanský průkaz zákonného zástupce
 

- v případě rozvedených rodičů „rozhodnutí o svěření do péče“

 

- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádost si můžete vyzvednout v MŠ, vytisknout z webových stránek MŠ, popřípadě ji můžete vyplnit v den zápisu)

 

- potvrzení o očkování dítěte (očkovací průkaz), toto se netýká dětí, kterým je stanoveno povinné předškolní vzdělávání)

   

Každému žadateli bude v den zápisu písemnou formou oznámeno registrační číslo, pod kterým bude vedeno celé správní řízení a po ukončení správního řízení zveřejní ředitel školy číselný seznam přijatých dětí na webových stránkách ZŠ a MŠ www.malotridka.cz a ve veřejné vývěsce školy a to nejpozději 16. června 2018.

 

Všichni žadatelé (zákonní zástupci), kteří podali žádost o přijetí, a jejich žádosti nebylo vyhověno, obdrží do 30 dnů ode dne zápisu písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte.

   

Žadatelé, jejichž žádosti bylo vyhověno a jejichž děti budou přijaty ke vzdělávání, se dostaví po zveřejnění výsledků a po domluvě termínu s ředitelem do mateřské školy k převzetí Rozhodnutí.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ ke stažení

 

 

 

zpět