informace


- aktuality
- prázdniny
- třídní schůzky
- zájmové kroužky
- rozvrh hodin
- jídelníčky
 
Den dětí - průvod masek
 
Spaní ve škole - indiánská noc
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
 
 
 

Z á p i s   d o   1.   r o č n í k u

Termín:          

 
20. 4. 2017, od 14,30 do 18,00
 

   Ředitelství ZŠ a MŠ Hošťálkovy srdečně zve rodiče a jejich děti k zápisu do 1. ročníku, který se uskuteční ve čtvrtek 20. 4. 2017 v budově ZŠ od 14,30 do 18,00 hod.
     Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, které se k zápisu dostaví. Zákonní zástupci přijdou k zápisu s dítětem. S sebou si vezmou rodný list dítěte a občanský průkaz. Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je třeba, aby rodiče, kteří pro své dítě budou žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením poradenského zařízení a vyjádřením dětského lékaře.

     Co nabízíme:

     1. Rodinné prostředí
     2. Individuální přístup k žákům, nízký počet žáků ve třídách
     3. Výuka AJ již od 1. ročníku
     4. Pestrá nabídka zájmových kroužků zdarma
     5. V zimních měsících kurz lyžování, bruslení
     6. Jídelna v budově školy
     7. Pro zájemce z okolních obcí - Ranní autobus přijíždí do obce v 8 ráno.

     Odkaz:

     http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

zpět