akce školy

- akce 2017 / 2018
-
akce 2016 / 2017
-
akce 2015 / 2016
-
akce 2014 / 2015
-
akce 2013 / 2014
-
akce 2012 / 2013
-
akce 2011 / 2012
-
akce 2010 / 2011
-
akce 2009 / 2010
 

 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 
 
 
 
 

Školní akce  2011 / 2012

Září :  Zahájení práce v kroužcích
   Zapojení do programů "Recyklohraní, Mléko do škol, Ovoce do
   škol
   Prezentace malotřídek v Bruntále
Říjen :  Drakiáda
   Závěrečná výstava učebnic a učebních pomůcek     vytvořených v rámci projektu Spolupráce málotřídních
   škol" v obci
Listopad:   Lampiónový průvod
   Projektový den - Podzim
   Slabikářová slavnost
   Adventní noc ve škole
Prosinec:  Čertovský rej
   Adventní setkání se seniory - vystoupení žáků v KD Hošťálkovy
   Vánoční besídka pro rodiče
   Vyměňování dárečků
Leden:  Návštěva místního kostela - Betlém, koledy
   Projektový den - Zima
   Divadelní představení
Únor:  Zápis žáků do 1. ročníku
   Masopustní karneval
   Návštěva knihovny v Krnově
Březen:  Projektový den - Jaro
Duben:  Den Země
   Otvírání studánek
   Velikonoce - beseda (Opavské biskupství)
   Rej čarodějnic
Květen:  Srdíčkový den
   Den matek
   Smažení vaječiny, spaní ve škole
Červen:  Den dětí - oslava pro všechny děti obce na školní zahradě
   Atletické závody
   Projektový den - Léto
   Filmové představení v Krnově
   Školní výlet