Zápis do MŠ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s   d o   MŠ

Termín:          

 
Od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021
 

Zápis dětí do MŠ proběhne 19. 5. 2021 od 16,00 do 18,00.  

Sběr Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude probíhat
od 2. 5.do 16. 5. 2021.

1. Elektronicky

a) Elektronicky, prostřednictvím datové schránky

Majitelé datových schránek mohou potřebné dokumenty zaslat na datovou schránku školy (ID: 96cmdnx)
Přijetí žádosti potvrdíme zasláním evidenčního čísla zpět do datové schránky žadatele.

b) Elektronicky, prostřednictvím emailu:

Zájemci zašlou dokumenty na email mshostakovy@seznam.cz ,podepsané elektronickým podpisem-
Přijetí žádosti potvrdíme zasláním evidenčního čísla zpět na email žadatele.

2. Poštou

Vyplněné a podepsané dokumenty zašlete poštou na adresu: Mateřská škola, Hošťálkovy č. 77, Hošťálkovy 793 81.
Přijetí žádosti potvrdíme telefonicky a sdělíme evidenční číslo žadatele

3. Osobní podání v MŠ Hošťálkovy

Dokumenty nutné k zápisu:

-
kopie očkovacího průkazu dítěte
- kopie rodného listu dítěte
- žádost o přijetí do MŠ (ke stažení zde)
- čestné prohlášení k očkování (ke stažení zde)

 Rodiče, kteří si nemohou tiskopis vytisknout doma, budou mít možnost si jej vyzvednout v MŠ Hošťálkovy.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na www.malotridka.cz  pod registračním číslem dítěte, které rodiče obdrží nebo na informačních tabulích umístěných u obecního úřadu a ZŠ Hošťálkovy.

Všechny platné žádosti o zápis do mateřské školy musí být doručeny do 16. 5. 2021

(případné dotazy na tel. čísle : 724522374)
 

- Kriteria přijímání dětí do MŠ

- Informace pro rodiče nově zapsaných dětí


- Rozhodnutí o přijetí do MŠ 

zpět