informace


- aktuality
- prázdniny
- třídní schůzky
- zájmové kroužky
- rozvrh hodin
- jídelníčky
 
Den dětí - průvod masek
 
Spaní ve škole - indiánská noc
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
 
 
 

Z á p i s   d o   1.   r o č n í k u    2 0 2 1

Termín:          

 
Od 1. 4. 2021 do 18. 4. 2021
 

Sběr Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání či Žádostí o odklad povinné školní docházky bude probíhat od 1. 4.do 18. 4. 2021.

Zápis dětí do 1. ročníku je naplánován na 20. 4. 2021 od 14,00 do 18,00. Pokud to dovolí epidemiologická situace, proběhne zápis za přítomnosti dětí. Pokud osobní přítomnost dětí nebude možná, budou rodiče budoucích prvňáčků telefonicky informování o dalším náhradním termínu.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Zvažuje-li zákonný zástupce odklad povinné školní docházky dítěte, vyplní zákonný zástupce žádost o odklad, která musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad a potřebná doporučení k odkladu povinné školní docházky je nutné škole doručit do 31. 5. 2021 (případně dle domluvy vzhledem k současné mimořádné situaci).

Dítě, které mělo odklad ve školním roce 2020/2021, musí být i v letošním roce do školy zapsáno.

Tiskopisy ke stažení

- Žádost o přijetí
- Žádost o odklad


Rodiče, kteří si nebudou moci tiskopis vytisknout doma, se budou moci informovat na čísle 608084121 o termínu předání dokumentu ve škole.

Podání žádosti

Žádost o přijetí (případně žádost o odklad) je možné doručit těmito způsoby:

  • prostřednictvím datové schránky  (ID: 96cmdnx)
  • e-mailem s elektronickým podpisem
  • vhozením do poštovní schránky školy
  • poštou (do poštovní schránky školy)
     

     Co nabízíme:

     1. Rodinné prostředí
     2. Individuální přístup k žákům, nízký počet žáků ve třídách
     3. Výuku AJ již od 1. ročníku
     4. Pestrou nabídku zájmových kroužků zdarma
     5. V zimních měsících kurz lyžování
     6. Jídelna v budově školy
     7. Pro zájemce z okolních obcí - Ranní autobus přijíždí do obce v 8 ráno.

     Odkaz:

     http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

Rozhodnutí o přijetí ke staženi zde

 

zpět