informace


- aktuality
- prázdniny
- třídní schůzky
- zájmové kroužky
- rozvrh hodin
- jídelníčky
 
Den dětí - průvod masek
 
Spaní ve škole - indiánská noc
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
 
 
 

Z á p i s   d o   1.   r o č n í k u    2 0 2 0

Termín:          

 
Od 6. 4. 2020 do 30. 4. 2020
 

   Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

 Zápis dětí do 1. ročníku proběhne od 6. 4. do 30. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Zvažuje-li zákonný zástupce odklad povinné školní docházky dítěte, vyplní zákonný zástupce žádost o odklad, která musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad a potřebná doporučení k odkladu povinné školní docházky je nutné škole doručit do 31. 5. 2020 (případně dle domluvy vzhledem k současné mimořádné situaci).

Dítě, které mělo odklad ve školním roce 2019/2020, musí být i v letošním roce do školy zapsáno.

Tiskopisy ke stažení

- Žádost o přijetí
- Žádost o odklad


Rodiče, kteří si nemohou tiskopis vytisknout doma, budou mít možnost si jej vyzvednout 16. 4. 2020 od 17,00 do 18,00 v budově ZŠ.
(případné dotazy na tel. čísle : 608084121)

Podání žádosti

Žádost o přijetí (případně žádost o odklad) je možné doručit těmito způsoby:

  • prostřednictvím datové schránky  (ID: 96cmdnx)
  • e-mailem s elektronickým podpisem
  • vhozením do poštovní schránky školy
  • poštou (do poštovní schránky školy)
     

     Co nabízíme:

     1. Rodinné prostředí
     2. Individuální přístup k žákům, nízký počet žáků ve třídách
     3. Výuku AJ již od 1. ročníku
     4. Pestrou nabídku zájmových kroužků zdarma
     5. V zimních měsících kurz lyžování
     6. Jídelna v budově školy
     7. Pro zájemce z okolních obcí - Ranní autobus přijíždí do obce v 8 ráno.

     Odkaz:

     http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

Rozhodnutí o přijetí ke staženi zde

 

zpět