informace

 
 
Pálení čarodějnic
 
Spaní ve škole - indiánská noc
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 

I n f o r m a c e   p r o   r o d i č e  -  z a h á j e n í   š k o l n í h o   r o k u


Informace pro rodiče dětí MŠ o začátku školního roku 2021/2022

Podle pokynů MŠMT platí pro začátek školního roku 2021/2022 tato protiepidemická pravidla:

-  Děti ani zaměstnanci roušky nosit nemusí.

-  V zařízení je doporučeno často větrat.

-  Děti si musí často umývat ruce.

-  Doporučuje se omezený pohyb rodičů a dalších osob uvnitř budovy mateřské školy. (Všichni návštěvníci musí mít po celou dobu pobytu v zařízení ochranu úst a nosu).

-  Do MŠ nesmí vstoupit děti nebo osoby s příznaky virového onemocnění. (Pokud dítě trpí alergií a má stálý kašel nebo rýmu, musí rodiče dodat škole lékařské potvrzení).

 

zpět