Výlet na Radhošť

 
Spaní ve škole
 
Vánoční besídka
 
Lampiónový průvod
 
Den Země - úklid lesa
 
Pálení čarodějnic
 SEO
 
(c) 1999, Mgr. Václav Gerstner 
 

U z a v ř e n í    š k o l    o d   1 .   3 .   2 0 2 1


Vláda na svém zasedání dne 26. 2. 2021 rozhodla, že se s účinností
od 1. 3. do 21. 3. 2021
uzavírají všechny základní školy (včetně 1. a 2. ročníků), školní družiny i mateřské školy.

celý dokument

V případě zájmu nejméně 10 dětí ze ZŠ a MŠ by bylo možno se domluvit na odebírání obědů do jídlonosičů.
 

Dne 18. března 2021 přijala vláda krizové opatření, na základě kterého se prodlužuje uzavření MŠ a ZŠ do 28. 3. 2021.

celý dokument

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření (uzavření MŠ a ZŠ) do 11. 4. 2021.

celý dokument

 

 

 

zpět