o nás


-
základní údaje
-
pár slov o škole
-
pracovníci školy
-
kde nás najdete
- naši žáci

- úspěchy našich žáků
 

Výlet na Radhošť

 
Spaní ve škole
 
Vánoční besídka
 
Lampiónový průvod
 
Den Země - úklid lesa
 
Pálení čarodějnic
 
(c) 1999, Mgr. Václav Gerstner 
 

Ú s p ě c h y   n a š i c h   ž á k ů

Naši žáci dosahují každým rokem velice dobrých výsledků při přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium v Krnově.Následující tabulka ukazuje úspěšnost našich žáků 5. ročníku při přijímacích zkouškách na toto gymnázium.

školní rok počet uchazečů počet přijatých uchazečů % přijatých uchazečů z celkového počtu žáků 5. ročníku na škole
2004 / 2005 2 2 33,3 %
2005 / 2006 2 2 66,6 %
2006 / 2007 3 2 66,6 %
2007 / 2008 2 2 50 %
2008 / 2009 3 3 50 %
2009 / 2010 4 4 80 %
2013 / 2014 2 1 50 %
2014 / 2015 1 1 50 %

Na to, že se jedná o tak malou školu, kde učitelé jsou nuceni vyučovat v podmínkách třech spojených ročníků v jedné učebně, jsou tato čísla velice dobrou vizitkou naší školy. Za úspěch lze považovat nejen fakt, že naši žáci bývají úspěšní v náročných přijímacích zkouškách a jsou na gymnázium přijati, ale i to, že přijatí žáci z minulých let dosahují na gymnáziu výborných výsledků a prospívají s vyznamenáním. Úspěchem je také pořadí našich žáků u přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium. V roce 2010 se naši žáci umístili na 2., 4., 5. místě, v roce 2014 se náš žák umístil na 3. místě a letos (v roce 2015) naše žákyně získala 5. nejvyšší počet bodů z celkového počtu uchazečů o studium na osmiletém gymnáziu.
Žáci jsou pravidelně testováni firmami SCIO a Kalibro. I tady dosahují skvělých výsledků. Podle vyhodnocení letošních testů firmy SCIO patří naše škola výsledky svých žáků mezi 10% nejlepších škol v ČR.


Ocenění žáků


Stonožka