Výlet na Radhošť

 
Spaní ve škole
 
Vánoční besídka
 
Lampiónový průvod
 
Den Země - úklid lesa
 
Pálení čarodějnic
 SEO
 
(c) 1999, Mgr. Václav Gerstner 
 

Úkoly  pro žáky  5. ročníku

 
1. a 2. týden od 16. 3. do 27. 3. 2020
 
Učebnice str. 83 / 5 , str.84 / 7, 8, str. 87 / 3, 6, 7
   
M Učebnice str. 22 / 7, str. 23/ 1, 2, 10, str. 24/ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
   
AJ zopakovat slovíčka 6. lekce
  napsat slovíčka 7. lekce na str. 30 (překlad máš v učebnici na str. 69
  učebnice str. 27 - Lesson 7 - Přečti a zkus přeložit
  WB (pracovní sešit) - dokonči Lesson 6 - do str.36
  Žáci si mohou zapůjčit výukový CD-ROM (info na tel. 608 084 121)
   
Trávící ústrojí - soubor v PDF k vytisknutí (Pokud nemůžeš otevřít nebo vytisknout, klikni!
   
VL Zopakuj Prahu - hlavní město ČR
  Středočeský kraj,   (Pokud nemůžeš otevřít nebo vytisknout, klikni!
   
ČT Čítanka str. 98 až 117
   
   
 

3., 4. a 5. týden od 30. 3. do 17. 4. 2020

 

(Veselé Velikonoce!)

   
Přídavná jména - učebnice str. 91 - Opiš růžový rámeček, silně vytištěná slova napiš barevně. Nauč se poznávat druhy přídavných jmen podle jejich koncovek v 1. pádu jednotného čísla
Tvrdé
mají koncovku -ý, -á, -é.
Měkké
mají ve všech rodech koncovku -í.
Přivlastňovací
mají koncovky  -ův, -ova, -ovo, -in, -ina, -ino
   
M Učebnice str. 26 / 4, 5, 6, 8   str. 27 / 7   str. 28 / 7, 8     str. 33 / 11, 
  str. 35 / 12, 14,   str. 37 / 12, 13, 14
   
AJ zopakovat slovíčka 7. lekce
  učebnice str. 27 - Lesson 7 - Přečti a přelož
  napsat slovíčka 8. lekce na str. 34 (překlad máš v učebnici na str. 70
  Učebnice str. 31 - What do you do in the morning?(Co ráno děláš?) - Přečti a zkus přeložit.
  CD-ROM - Procvičuj tématické okruhy (výuka, přiřazování slov - stejně, jak to děláme ve škole).
   
   
Vylučovací  ústrojí , dýchací ústrojí - Klikni! 
(Soubor v PDF k vytisknutí a nalepení
vylučovací ústrojí, dýchací ústrojí )
   
VL Královehradecký kraj
  (Soubor v PDF k vytisknutí a nalepení, klikni!)
   
ČT Čítanka str. 118 až 122
   
   
 

6. a 7. týden od 20. 4. do 30. 4. 2020

   
  Opiš si do sešitu:
  Skloňování přídavných jmen tvrdých - vzor mladý
   
 

jednotné číslo

 

pád

střední rod

ženský rod

mužský rod neživotný

mužský rod životný

1.

mladé

mladá

mladý

mladý

2.

mladého

mladé

mladého

mladého

3.

mladému

mladé

mladému

mladému

4.

mladé

mladou

mladý

mladého

5.

mladé

mladá

mladý

mladý

6.

mladém

mladé

mladém

mladém

7.

mladým

mladou

mladým

mladým

množné číslo

pád

střední rod

ženský rod

mužský rod neživotný

mužský rod životný

1.

  mladá

  mladé

  mladé

  mladí

2.

  mladých

  mladých

  mladých

  mladých

3.

  mladým

  mladým

  mladým

  mladým

4.

  mladé

  mladé

  mladé

  mladé

5.

  mladé

  mladé

  mladé

  mladí

6.

  mladých

  mladých

  mladých

  mladých

7.

  mladými

  mladými

  mladými

  mladými

   
Skloňování přídavných jmen měkkých - vzor jarní
   
jednotné číslo
   
pád střední rod ženský rod mužský r. neživotný mužský r. životný
1.
 
  jarní   jarní   jarní   jarní
2.
 
  jarního   jarní   jarního   jarního
3.
 
  jarnímu   jarní   jarnímu   jarnímu
4.
 
  jarního   jarní   jarního   jarního
5.
 
  jarní   jarní   jarní   jarní
6.
 
  jarním   jarní   jarním   jarním
7.   jarním   jarní   jarním   jarním
   
 

množné číslo

   
pád střední rod ženský rod mužský rod neživotný mužský rod životný
1.
 
  jarní   jarní   jarní   jarní
2.
 
  jarních   jarních   jarních   jarních
3.
 
  jarním   jarním   jarním   jarním
4.
 
  jarní   jarní   jarní   jarní
5.
 
  jarní   jarní   jarní   jarní
6.
 
  jarních   jarních   jarních   jarních
7.
 
  jarními   jarními   jarními   jarními

 

   
M Učebnice str. 32 - Desetinná čísla
  Zopakuj si:  Zlomek se skládá z
  - čitatele (číslo nad zlomkovou čarou)
  - zlomkové čáry
  - jmenovatele (číslo pod zlomkovou čarou)
  Opiš si do sešitu:
  Zlomky se jmenovatelem 10, 100, 10000 atd. se nazývají desetinné zlomky.
   
  10 20 200
  ----   =    1 ----   =   2 -----    =  2
  10 10 100
   
  Každý desetinný zlomek můžeme napsat jako desetinné číslo.
   
  1
  ---   =  0,1 (nula celá jedna desetina)
  10
   
  5
  ---   =  0,5  (nula celá pět desetin)
  10
   
  16
  ---   =  1, 6  (nula celá 6 desetin)
  10
   
  Na prvním místě vpravo za desetinnou čárkou jsou desetiny.
   
  1
  ----   =  0,01  (nula celá jedna setina)
  100
   
  18
  -----   =  0,18 (nula celá osmnáct setin)
  100
   
  225
  -----   =  2,25 (nula celá dvacet pět setin)
  100
   
  Na druhém místě vpravo za desetinnou čárkou jsou setiny.
   
  učebnice str. 33 / 4,5 folie,  41 / 14 - písemně
   
AJ zopakovat slovíčka 8. lekce
  napsat slovíčka 9. lekce na str. 38 (překlad máš v učebnici na str. 70
  Učebnice str. 35 - What does Tom do in the afternoon and in the evenings? - Přečti a zkus přeložit.
  CD-ROM - Procvičuj tématické okruhy (výuka, přiřazování slov - stejně, jak to děláme ve škole).
   
   

Zapamatuj si!
Bezpečný internet
Na internetu můžeš najít mnoho informací. Internet je výborným nástrojem a pomocníkem. Můžeš tu komunikovat, posílat si fotografie nebo se dívat na videa. Ne všemu a všem se dá ale věřit. Je proto dobré být opatrný a na internetu o sobě sdělovat jen základní informace.
Máš profil na nějaké seznamce? Buď opatrný a nezveřejňuj na něm svoje osobní informace. Třeba kde bydlíš, své telefonní číslo nebo adresu.
Kamarádům veřejně na internetu a už vůbec ne úplně cizím lidem v žádném případě nesděluj informace, kam chodíš do kroužků, do školy nebo za zábavou. Nikdy nikam nepiš, že jedeš na dovolenou. Po návratu domů by na tebe a na tvé rodiče mohlo čekat moc nemilé překvapení v podobě vykradeného bytu.

   
VL Moravskoslezský kraj
  (Soubor v PDF k vytisknutí a nalepení, Klikni!)
   
ČT Čítanka str. 123 až 127
   
 

8. a 9. týden od 4. 5.  do 15. 5. 2020

   

Opiš si (nebo nalep) do sešitu:

Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích
vzor otcův

(Klikni na obrázek pro zvětšení!)

   
 

Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích
vzor matčin
 

 

(Klikni na obrázek pro zvětšení!)

 

   
M Učebnice str. 39 - GEO opakování trojúhelníková nerovnost (Aby bylo možno sestrojit trojúhelník, součet dvou stran trojúhelníka musí být větší než strana třetí.). 39/3 - do geometrického sešitu - Rozhodni,, jestli trojúhelníky lze sestrojit. Pokud ano, narýsuj je!
  str.41 / 11 písemně, 43 / 12 písemně, 43 / 13 písemně
   
AJ zopakovat slovíčka 9. lekce
  učebnice str. 42 - Lesson 10 - Napiš slovíčka (překlad máš v učebnici na str. 70-71)
  učebnice str 39- I like apples. I don´t like milk. Přečti a přelož.
   
  CD-ROM - Procvičuj tématické okruhy (výuka, přiřazování slov - stejně, jak to děláme ve škole).
   
Povinná výbava jízdního kola
  (Soubor v PDF k vytisknutí a nalepení, klikni!)
 

 

 

VL Olomoucký kraj
  (Soubor v PDF k vytisknutí a nalepení, klikni!)
   
ČT Čítanka str. 128 až 132
   
   
 

10.  týden od 18. 5.  do 22. 5. 2020

   

Opiš si do sešitu:

Zájmena
zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují.

Druhy zájmen:
1. osobní
(já, tý, on, ona, ona, oni, ony, ona, zvratné „se“)
2. přivlastňovací (můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj)
3. ukazovací (ten, ta, to, ti, ty, ta, tentýž, onen, takový, týž, sám, tenhle)
4. tázací (Kdo? Co? Jaký? Který? Čí?)
5. vztažná (kdo, co, jaký, který, čí, jenž)
6. neurčitá (někdo, něco, nějaký, některý, něčí, leckdo, leckterý..)
7. záporná
(nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný)


Učebnice str. 108 / 2,  str.  110 / 5, 6, 7

   
M Učebnice str. 46 - Geometrie - opakování:
  Povrch krychle       S = 6 . a . a  ,      učebnice str. 46 / 6 - vypočítej
  Povrch kvádru        S = 2 . (a . b  + b . c  +  a . c )   str. 54 / 3 - vypočítej
   
  Sčítání desetinných čísel

Sčítej písemně, jak už to umíš, jen přidej desetinnou čárku.
 
 

35,6
12,7
48,3

56,4
21,3
77,7

27,9
49,5
77,4

   
  Učebnice str. 48 / 5    49 / 6
   
AJ zopakovat slovíčka 10. lekce
  učebnice str. 46 - Lesson 11 - Napiš slovíčka (překlad máš v učebnici na str. 71
  učebnice str 43- I´m playing football now. - Hraji fotbal (teď)
I play football every day - Hraji fotbal každý den.
Přečti a přelož článek.
   
  CD-ROM - Procvičuj tématické okruhy (výuka, přiřazování slov - stejně, jak to děláme ve škole).
   

Návykové látky
(Soubor v PDF k vytisknutí a nalepení, klikni!)

 

 

VL Zlínský kraj
  (Soubor v PDF k vytisknutí a nalepení, klikni!)
   
ČT Čítanka str. 128 až 132
   
 

Týden od 25. 5. do 29. 5. 2020

 

(Úkoly pro nepřítomné žáky, kteří pokračují v distanční výuce)

   

Opiš si do sešitu:

  Skloňování osobního zájmena " já ":
   
  1. pád  -  já
2. pád  -  mě, mne
3. pád  -  mně, mi
4. pád  -  mě, mne
5. pád  -  - - - - - - - -
6. pád  -  o mně
7. pád  -  mnou
   
  učebnice JČ  112 / 9 - doplň různé tvary zájmena "JÁ"
   
M učebnice str. 49 / 13
   
  Odčítání desetinných čísel

Odčítej písemně, jak už to umíš, jen přidej desetinnou čárku !   klikni
   
   
Doplnit všechny písemné úkoly a předložit ve škole ke kontrole !!!
   
   
 

Týden od 8. 6. do 12. 6. 2020

 

(Úkoly pro nepřítomné žáky, kteří pokračují v distanční výuce)

   

str. 115 / 21 (do množného čísla), 115 / 23

  Druhy číslovek - vystřihni, nalep do sešitu a nauč se.
   
M učebnice str. 50 / 5,  str. 51 / 6, 10, 14, 15, 17,   str. 53 / 12
   
  + dopsat chybějící úkoly !!!
  Opakování - klikni!  GEO - klikni !
   
   
 

Týden od 15. 6. do 19. 6. 2020

 

(Úkoly pro nepřítomné žáky, kteří pokračují v distanční výuce)

   
str. 115 / 22 (písemně do sešitu), 119 / 3 (písemně do sešitu), 118 / 2 - najdi v článku číslovky a urči jejich druh - ústně (osobně přijdeš do školy a vyzkouším tě z druhů číslovek!!!)
   
M Opakování písemného násobení a dělení a povrchu krychle - klikni !
   
  Opakování výpočtu obvodu a obsahu obdélníku a čtverce - !Klikni!
  Geometrie - obvod obdélníku a čtverce, povrch krychle a kvádru - Klikni!
  Učebnice - 2. díl - str. 57 - Opakovací test č. 1 - Vypočítej na papír a v pondělí dones do školy ke kontrole!
  Zopakuj si druhy zájmen a druhy číslovek, v pondělí ve škole si to prozkoušíme!
   
P R O C V I Č O V Á N Í     N A     I N T E R N E T U    -   J Č

Procvičování vyjmenovaných slov - klikni   b, l, m, p, s, v, z

Procvičování vyjmenovaných slov včetně předpon vy, vý - klikni

Vyjmenovaná slova pro experty - klikni

Párové souhlásky - klikni  -  b/p, d/t, ď/ť, v/f

Párové souhlásky v předponách - klikni

Párové souhlásky - souhrnný test - klikni
Psaní Ě a JE po předponách OB-  a V-     klikni
P R O C V I Č O V Á N Í    N A     I N T E R N E T U    -    M A T E M A T I K A
Procvičování násobilky - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 všechny
Převody jednotek -  délky, hmotnosti, hmotnosti(2), objemu

P R O C V I Č O V Á N Í    N A    I N T E R N E T U   -   A J

Procvičování slovesa BÝT -  TO BE
Procvičování slovesa BÝT -  TO BE (zápor)
Procvičování slovesa MÍT  -  HAVE  GOT/ HAS GOT
Procvičování   THERE IS / THERE ARE
 

zpět