----
 
 

 

 

Výlet na Radhošť

 
Spaní ve škole
 
Vánoční besídka
 
Lampiónový průvod
 
Den Země - úklid lesa
 
Pálení čarodějnic
 SEO
 
(c) 1999, Mgr. Václav Gerstner 
 

Úkoly  pro žáky 4. ročníku

 
1. a 2. týden od 16. 3. do 27. 3. 2020
 
Učebnice str. 102 / 7, 8, 9 - procvičování skloňování vzorů pán a hrad
  Učebnice str. 104 - vzor muž - opiš do sešitu, barevně vyznač koncovky
  Učebnice 105 / 4 a, b, 3 procvičit ústně
  Učebnice str. 106 / 7,8,9    107 / 10, 11, 12, 13
   
M Učebnice str. 58 - opakovací test č. 2
  Učebnice str. 59 - Opakovací test č. 3 (Geometrie)
  Učebnice - 3. díl - milion,  str. 3 / 2, 3    (Třetí díl učebnice si žáci mohou vyzvednout v ZŠ dne 17. 3. od 9,00 do 12,00.)
  učebnice str. 4 / 7, 12         5 / 16, 19
  Početní výkony s přirozenými čísly - str. 7 / 1, 2, 3, 4, 6
  Pro ty, co si nevyzvedli 3. díl - str.3,  str. 4 str. 5
   
ČT Čítanka str. 110 až 122
  Písanka str. 18 až 21
   
AJ Lesson 11 - učebnice str. 49 - How many stamps have you got? číst a překládat
  slovíčka str. 52 (český překlad máš na str. 70) - napsat a naučit
  PS - dodělat lesson 9 až do str. 49
   
   
VL Opakování - od Jiřího z Poděbrad po Rudolfa II.
   
Pole - naučit z učebnice od str. 42 do str. 48
   
   
 

3.,4. a 5. týden od 30. 3. do 17. 4. 2020

 

(Veselé Velikonoce!)

   
Učebnice str. 108 / vzor stroj- opiš do sešitu, barevně vyznač koncovky
  Učebnice str. 109/4 - ústně
  Učebnice 109 / 5 a 6 - písemně,   str. 110/ 7, 9 (písemně)
  Učebnice str. 110/10 - ústně
   
M Učebnice (3. díl) str. 8 / 8, 11, 12, 13     str. 9 / 16, 19 (zbytek do závorky),
  Učebnice str. 12 / 3,   str. 13 / 7, 8   str. 15 / 7   str. 16 / 11
   
ČT Čítanka str. 123 až 131
  Písanka str. 22 až 28
   
AJ Lesson 12 - učebnice str. 56 - zapiš slovíčka, český překlad na str. 70
  učebnice str. 53 - My pet - číst a překládat
  PS - opakování str. 50
  Terasoft - tématické okruhy
   
VL Třicetiletá válka,  J.A. Komenský - klikni!
   
Pole - opakování učiva z učebnice od str. 42 do str. 48.(Musíš umět vyjmenovat několik obilnin, okopanin, olejnin, luskovin, pícnin a textilních plodin a také zástupce bezobratlých živočichů a obratlovců, které můžeš vidět na poli).
Parky a městská zeleň - ušebnice str. 49 - 51 - Přečti si a zapamatuj si hlavní zástupce rostlin a živočichů.
Vyzvedni si opět výuku přírodovědy na CD u pana ředitele!
   
   
 

6. a 7. týden od 20. 4. do 30. 4. 2020

 

 

   
Učebnice str. 111 / procvičování - cv. 1 a 2 (písemně), cv. 3 ústně 7. pád podstatných jmen
str. 112 / písemně cv. 4, 5, 7, cv. 8 folie
  Opakování na výukovém CD-ROMu
   
M Učebnice  str. 17 písemně cv. 12, 14, cv. 13 (folie), str. 18 písemně cv 19 a 20
  Učebnice str. 18 / 24 (folie), str. 20 / cv. 2 a 3 na folie, písemně 20 / 4
  str. 21/7-písemně, písemně str. 24 / cv. 4 a 5, str. 25 / 9 a 10
  Geo- obsah obdélníka - procvičování S = a . b , str. 23 / 6 a 7 (do GEO sešitu)
   
ČT Čítanka str. 132 až 135
(Žáci, kteří mají skype, mohou na mailovou adresu školy zaslat jméno a prostřednictvím skypu paní učitelce přečíst úryvek z textu.)
  Písanka str. 30 až 32
   
AJ Lesson 13 - učebnice str. 60 - zapiš slovíčka, český překlad na str. 70 až 71
  učebnice str. 57  Toys- číst a překládat
  Terasoft - tématické okruhy
   
VL Marie Terezie, Josef II. - klikni!
   
Okolí lidských obydlí str. 52 až 60, vypracovávání opakovacích úkolů v pracovním sešitě (až do str. 29).
   
 

8. a 9. týden od 4. 5.  do 15. 5. 2020

   
Učebnice na straně 113 - Pozorně si přečti a zopakuj si učivo o podstatných jménech
  Učebnice str. 115 - Napiš si velký nadpis - Stavba věty jednoduché a pod něj menší nadpis - Základní skladební dvojice. Pak si opiš ze stejné strany růžový rámeček. Podmět podtrhni rovnou čarou, přísudek vlnovkou (tak, jak to je v učebnici).
Napiš si dále do sešitu:
Na
podmět se ptáme otázkou 1. pádu: Kdo? Co?
Podmětem může být ve větě nejčastěji podstatné jméno a zájmeno, někdy ale také přídavné jméno nebo číslovka. Podmět podtrhujeme rovnou čarou.
Podmět může být :
- holý  (Maminka peče bábovku.)
- rozvitý (Naše hodná maminka peče bábovku.)
- několikanásobný (Maminka a Pavlínka pečou bábovku.
  Opakování učiva na výukovém CD-ROMu
   
M Učebnice  str. 28 - GEO - obsah čtverce        S = a . a  (Opiš si růžový rámeček se vzorcem pro výpočet obsahu čtverce). str. 28 / 3 na folii, 28 / 4 do sešitu, str. 31 / 2 , 3, 4 vše do geometrického sešitu

Do modrého sešitu: str. 29 / 5 (písemné násobení), str. 30 / 9 ústně, 30 / 11 folie, 30 / 12, 13 písemně, 33 / 14 písemně, 33 / 15 ústně
34 / 17, 18, 19, 20, 22 - do modrého sešitu   34 / 21 na folie
ČT Čítanka str. 136 až 140
(Žáci, kteří mají skype, mohou na mailovou adresu školy zaslat jméno a prostřednictvím skypu paní učitelce přečíst úryvek z textu.)
   
AJ Lesson 12 - 13  opakovat čtení a překladu, opakování slovíček
  Kdo si troufá, může pokračovat v pracovním sešitě (pokud rozumíš úkolu.)
  Terasoft - procvičování tématických okruhů!!!
   
VL Opakování učiva až po Marii Terezii a Josefa II.
   
Opakování na str. 61, str. 62 až 66 - Rybník - Pozorně si přečti a nauč! Musíš umět vyjmenovat hlavní představitele bezobratlých i obratlovců žijících v rybníku nebo u rybníka.
str. 67 - 69 -
Potok a řeka - Pozorně si přečti a nauč! Musíš umět vyjmenovat hlavní představitele bezobratlých i obratlovců žijících v potoku a řece nebo v okolí potoků a řek.
Opakování v pracovním sešitě - str. 30 - 33
   
 

10. týden od 18. 5.  do 22. 5. 2020

   
Napiš si do sešitu:
Na
přísudek se ptáme otázkami: Co dělá podmět?  Co se děje s podmětem?
Přísudkem ve větě je sloveso, ale někdy jsou k němu připojeny také další slovní druhy. Přísudek  podtrhujeme vlnovkou.
Přísudek může být :
- holý  (Helenka maluje.)
- rozvitý (Helenka maluje obrázek pro babičku.)
- několikanásobný (Helenka maluje a kreslí.
V případě, že je ve větě pouze jeden přísudek, jedná se o
větu jednoduchou.
Jsou-li ve větě dva a více přísudků, jedná se o
souvětí.

Učebnice str. 116 / 5 - Opiš cvičení do sešitu a podtrhni holý přísudek rovnou čarou a holý přísudek vlnovkou.
  Opakování učiva na výukovém CD-ROMu
   
M Učebnice  str. 35 / 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 (písemně),  str.35 / 26, 27 (folie)
ČT  
   
AJ Lesson 12 - 13  opakovat čtení a překladu, opakování slovíček
  Kdo si troufá, může pokračovat v pracovním sešitě (pokud rozumíš úkolu.)
  Terasoft - procvičování tématických okruhů!!!
   
VL Opakování učiva až po Marii Terezii a Josefa II.
   
Vytiskni si a nalep do sešitu:   klikni !
   
   
 

Týden od 25. 5. do 29. 5. 2020

 

(Úkoly pro nepřítomné žáky, kteří pokračují v distanční výuce)

   
Pondělí 25. 5. 2020
   
Procvičování učiva o podmětu a přísudku - druhy podmětu (holý, rozvitý, několikanásobný),  podmět nevyjádřený, druhy přísudku - (holý, rozvitý, několikanásobný), věta jednoduchá a souvětí.
   
   
M Procvičování zlomků, porovnávání zlomků
   
Procvičování učiva o životu v rybníce - práce na interaktivní tabuli - klikni !
   
Úterý 26. 5. 2020
   
 Napiš si do sešitu:
  Nevyjádřený podmět
  Podmět může být nevyjádřený pokud:
1. je již v předchozí větě
2. je všeobecně známý   -    např.: Před domem nám opravují cestu.  (cestáři)
3. jej poznáme z tvaru slovesa   -   např.:  Včera jsme byli v kině.   (my)
   
  Procvičování vzorů podstatných jmen a mluvnických kategorií sloves (osoba, číslo a čas) na Školákov - výukový portál
   
M Obsah čtverce a obdélníka - procvičování - str. 36 / 3, 37 / 7 - folie,
  str. 37 / 9, 10, 11 - písemně do sešitu
  DÚ - 39 / 10 - dva sloupečky do domácího sešitu
   
Procvičování učiva o životu v rybníce - práce na interaktivní tabuli - klikni !
   
Středa 27. 5. 2020
   
 JČ -učebnice str. 117 / 6 (ústně), 7 a (ústně, 7b (folie)
  Procvičování podmětu a přísudku ve větách
  Procvičování poznávání slovních druhů
   
M Aritmetický průměr str. 38 / 1 (ústně), 38 / 2, 3 (písemně), str. 39 / 4, 6, 7 (písemně)
  DÚ - 39 / 8
   
   
VL Opakování učiva: Třicetiletá válka, J. Á. Komenský, Marie Terezie, Josef II.
  Národní obrození
   
AJ Tematické okruhy na Terasoftu (procvičování učiva na IA tabuli)
   

Čtvrtek  28. 5. 2020

   
Opiš si do sešitu:
Shoda přísudku s podmětem
  - Podmět rodu středního
  Pokud je podmět v množném čísle rodu středního, v příčestí minulém se v množném čísle píše -a.
  Např.:
  Kuřata zobala zrní.  Auta nastartovala. Štěňata se batolila.
   
M Geometrie - grafický součet úseček
  DÚ : 39 / 10 (3. s 4. dloupeček)
   
Potok a řeka - klikni!
   

Pátek  29. 5. 2020

   
Opiš si do sešitu:
Shoda přísudku s podmětem
  - Podmět rodu ženského
  Pokud je podmět v množném čísle rodu ženského, v příčestí minulém se v množném čísle píše -y..
  Např.:
  Baletky tančily..  Labutě pluly.. Koroptve běžely..
   
  učebnice str. 120 / 2 (od 2. řádku), DÚ: 121 / 4
   
M Geometrie - grafický rozdíl úseček (str. 42)
  Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem,  43 / 3
   
   
 

Týden od 1. 6. do 5. 6. 2020

 

(Úkoly pro nepřítomné žáky, kteří pokračují v distanční výuce)

   
Pondělí 1. 6. 2020
   
Procvičování učiva o podmětu a přísudku
str. 121 / 5 - (písemně),  121 / 6 (ústně)
   
M Učebnice str. 44 / 14, 15, 16 (na folii),  str. 46 / 7 ústně
Geometrie - grafický násobek úsečky
   
Opakování učiva o horninách se 3. ročníkem (ke stažení zede!)
   
Úterý 2. 6. 2020
   
Podmět rodu mužského (opiš růžový rámeček na konci stránky)
  DÚ str.122 / 2
   
M Geometrie - učebnice str. 47 - opiš do geometrického sešitu:
Výpočet povrchu krychle 
S = 6 . a . a 
  str. 47 / 2, 4, 5 (vše do sešitu),  str. 47 / 3 (na folii)
  Výpočet povrchu kvádru  S = 2.a.b + 2.b.c + 2.a.c
  48 / 2     DÚ str. 49 / 1
   
Potok - práce na interaktivní tabuli
   
Středa 3.  6. 2020
   
Podmět rodu mužského -  str. 123 / 1 (ústně)
  123 / 2 převeď do množného čísla (písemně)
  DÚ: 123 / 5
   
M Závěrečné opakování
  49 / 2 (písemně), 49 / 3 (folie), 49 / 4 (ústně), 49 / 5 a 6 (písemně)
  DÚ: str. 50 / 7
   
AJ Terasoft - gramatika - procvičování samostatné části
  Procvič si první 4 témata:
  1. What´s this?  Is it...?
  2. Sloveso "to be"
  3. Přivlastňovací zájmena
  4. Otázky se slovesem "to be"
   

Čtvrtek  4. 6. 2020

   
Podmět -  str. 124 / 6 (písemně)
  Diktát str. 123 / 5
  DÚ str. 124 / 7
   
M Závěrečné opakování
  50 / 10, 11, 12, 13, 14
  DÚ str. 50 / 9
   
VL Národní obrození - klikni !
   

Pátek  5. 6. 2020

   
učebnice str. 123 / 3 (ústně),   str. 123 / (4 písemně)
  DÚ str. 124 / 8
   
M Závěrečné opakování
  str. 50 / 15 (písemně), str. 51
   
VL Národní obrození (pokračování ze včerejška)
   
pole, louka, rybník, potok - opakování na interaktivní tabuli
  Zahrada
   
 

Týden od 8. 6. do 12. 6. 2020

 

(Úkoly pro nepřítomné žáky, kteří pokračují v distanční výuce)

   
   
Pondělí 8. 6. 2020
   
Procvičování učiva o podmětu a přísudku
str. 125 / 9 a, b, c
   
M Závěrečné opakování
  51 / 17 (folie), 18 (folie), 19 (ústně), 20 (písemně), 21, 22 písemně
  DÚ : 51 / 23
   
VL Národní obrození císař František Josef I.
   
Úterý 9. 6. 2020
   
   
Procvičování učiva o podmětu a přísudku
str. 127 / 2 - (folie - podtrhnout podmět a přísudek) SOUVĚTÍ, vzorce souvětí,  127 / 3 (písemně),
DÚ: opakovat slovní druhy (z folie)
126 Komunikační výchova, SMS zpráva, E-mail, Skype,..
   
M Závěrečné opakování, 51 / 24 (písemné dělení - do sešitu), GEO - opakování trojúhelníkové nerovnosti na str. 52 / 1
   
Byliny a dřeviny, části těla rostlin (procvičování na interaktivní tabuli).
  Druhy plodů
   
Středa 10. 6. 2020
   
   
Souvětí - větné vzorce (procvičování), str. 128 / 5 129 / 6 vymyslet souvětí podle větných vzorců, potom přiřadit souvětí ve cvičení 6 k větným vzorcům
  DÚ_ 130 / 11
   
M Závěrečné opakování, Geometrie - str. 52 / 3
  Tajenka č. 1
   
AJ Terasoft - Gramatika - Procvičování samostatné části - Téma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  DÚ : Terasoft - Gramatika - Přiřazování slov + testy - Téma 7, 8 - procvičit
   
Čtvrtek 11. 6. 2020
   
Souvětí - větné vzorce (procvičování), str. 130, opakování slovních druhů
  DÚ_ opakování slovních druhů (z folie)
   
M Závěrečné opakování, Geometrie - procvičování obvodu a obsahu čtverce a obdélníka - klikni
  Opakování písemného sčítání - klikni!
   
VL Počátek 1. světové války
   
Pátek 12. 6. 2020
   
Podmět a přísudek (opakování), str. 130 / 13 (písemně)
  DÚ_ opakování slovních druhů (z folie) + 131 / 14 (písemně)
   
M Závěrečné opakování, Geometrie - procvičování obvodu a obsahu čtverce a obdélníka - klikni
  Opakování písemného násobení a dělení - klikni!
   
VL 1. světová válka
   
   
 

 

 

Týden od 15. 6. do 19. 6. 2020

 

(Úkoly pro nepřítomné žáky, kteří pokračují v distanční výuce)

   
   
Pondělí 15. 6. 2020
   
Opakování - podmět a přísudek, mluvnické kategorie u podstatných jmen (pád, číslo, rod a vzor) a u sloves (osoba, číslo, čas)
str. 133 / 4   DÚ: 134 / 1
   
M Závěrečné opakování
  Geometrie 52 / 4 (rýsování rovnoramenného a rovnostranného trojúhelníka,
  str. 53 / 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (procvičování obsahu a obvodu čtverce a obdélníka - vše do GEO sešitu)
DÚ: 53 / 19, 20
   
Stopy zvířat - práce na IA tabuli - klikni!
   
   
Úterý 16. 6. 2020
   
Opakování - podmět a přísudek, mluvnické kategorie u podstatných jmen (pád, číslo, rod a vzor) a u sloves (osoba, číslo, čas) - u vět na tabuli
str. 134 / 2   DÚ: 136 / 4a
   
M Závěrečné opakování
  Geometrie - obsah krychle a kvádru, 53 / 21, 22 (písemně, 23 (folie)
   
VL 1. republika
   
Středa 17. 6. 2020
   
Opakování - Napiš toto souvětí do sešitu a splň tyto úkoly:
  Včera byla průtrž mračen, která způsobila zatopení mnoha sklepů, a proto měli hasiči hodně práce.
  1. Podtrhni holé podměty a přísudky.
  2. Napiš vzorec souvětí.
  3. Nad slova napiš čísla slovních druhů.
  4. Vypiš podstatná jména a určí mluvnické kategorie (pád, číslo, rod a vzor)
  5. Vypiš slovesa a urči mluvnické kategorie (osobu, číslo a čas))
   
M Závěrečné opakování
  Geometrie - obvod obdélníku a čtverce - Klikni!
   
VL Opakování učiva
   
Čtvrtek 18. 6. 2020
   
Opakování - Napiš toto souvětí do sešitu a splň tyto úkoly:
   
  Žáci v České republice nechodili deset týdnů do školy, protože byl kvůli coronaviru vyhlášen nouzový stav.
  1. Podtrhni holé podměty a přísudky.
  2. Napiš vzorec souvětí.
  3. Nad slova napiš čísla slovních druhů.
  4. Vypiš podstatná jména a určí mluvnické kategorie (pád, číslo, rod a vzor)
  5. Vypiš slovesa a urči mluvnické kategorie (osobu, číslo a čas))
   
  DÚ: str. 130 / 4 b
   
M Závěrečné opakování
  Geometrie - obvod obdélníku a čtverce, povrch krychle a kvádru - Klikni!
   
Opakování učiva , Stopy zvířat - procvičování na IA tabuli - klikni!
   
AJ DÚ: Terasoft - Gramatika - Test- Téma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
   
Pátek 19. 6. 2020
   
učebnice str. 137 / 3
  DÚ: 139 / 3
   
M Závěrečné opakování
  učebnice str. 57  - Test č. 1 (Vypracuj na papír !).
   
AJ Terasoft - Gramatika - Test- Téma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  (Procvičovat i doma!)
   
 

Týden od 22. 6. do 26. 6. 2020

   
Pondělí 22. 6. 2020
   
učebnice str. 139 / 4
  DÚ: 140 / 5
   
M Závěrečné opakování
  učebnice str. 58  - Test č. 2 (Vypracuj na papír !).
   
Exponáty zvířat - členovci (prohlížení nové učební pomůcky)
 
 
Úterý  23. 6. 2020
   
   
Středa 24. 6. 2020
 

!!!!! ODEVZDÁVÁNÍ  UČEBNIC !!!!!

   
   

Čtvrtek 25. 6. 2020

   
   
Pátek  26. 6. 2020
   
 

!!!!! VYSVĚDČENÍ !!!!!

   
   
P R O C V I Č O V Á N Í     N A     I N T E R N E T U    -   J Č  (opakování)

Procvičování vyjmenovaných slov - klikni   b, l, m, p, s, v, z

Procvičování vyjmenovaných slov včetně předpon vy, vý - klikni

Vyjmenovaná slova pro experty - klikni

Párové souhlásky - klikni  -  b/p, d/t, ď/ť, v/f

Párové souhlásky v předponách - klikni

Párové souhlásky - souhrnný test - klikni
Psaní Ě a JE po předponách OB-  a V-     klikni
P R O C V I Č O V Á N Í    N A     I N T E R N E T U    -    M A T E M A T I K A
Procvičování násobilky - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 všechny
Převody jednotek -  délky, hmotnosti, hmotnosti(2), objemu

P R O C V I Č O V Á N Í    N A    I N T E R N E T U   -   A J

Procvičování slovesa BÝT -  TO BE
Procvičování slovesa BÝT -  TO BE (zápor)
Procvičování slovesa MÍT  -  HAVE  GOT/ HAS GOT
Procvičování   THERE IS / THERE ARE
   

zpět