Výlet na Radhošť

 
Spaní ve škole
 
Vánoční besídka
 
Lampiónový průvod
 
Den Země - úklid lesa
 
Pálení čarodějnic
 SEO
 
(c) 1999, Mgr. Václav Gerstner 
 

Úkoly  pro žáky po dobu uzavření školy od 16. 3. 2020

 
3.  r o č n í k
 
Týden od 16. 3. do 20. 3. 2020
 
PO Pracovní sešit k JČ str. 14, 15, 16
  Učebnice JČ str. 42 / 1
  Matematika str. 44 / 10, 11, 12,   str. 45 / 15
  Čítanka str. 71 dočíst
   
ÚT Učebnice JČ str. 42 / 5,   str. 43 / 1    pracovní list k  vytisknutí (23/e,f)  PDF)
  pracovní list k  vytisknutí (23/e,f) (JPG)
  Matematika str. 45 / 16, 17, 18, 19, 20
  Čítanka str. 73 až 75
  Prvouka - klikni
   
ST JČ - pracovní list k vytisknutí (str. 23 a 24 dodělat)  (PDF)
  pracovní list k vytisknutí (str. 23 a 24 dodělat)  (JPG)
  Matematika str. 46 / 24, 25, 26, 27
  AJ - učebnice str. 56 opakování lekce 14 (A photo for you - číst a překládat)
  opakování slovíček
  Žáci si mohou zapůjčit výukový CD-ROM (info na tel. 608 084 121)
   
ČT Učebnice JČ str. 49 / 5   Str. 50 / 5
  Matematika str. 46 / 28, 29, 30  str. 49 / 1, 2
   
   
Pracovní sešit  JČ str. 29 (celá)
  Čítanka str. 77 až 80
   
 

Týden od 23. 3. do 27. 3. 2020

   
PO Pracovní sešit k JČ str. 30 / 6, str. 31 / 7 a,b,c
  Matematika str. 49 / 5 ústně, 7 ústně  str. 49 / 6,8,9,10
  Čítanka str. 81 až 83   Písanka str. 17
   
ÚT Pracovní sešit do JČ str. 31 / 7 d,e    str. 32 / 8
  Matematika str. 50 / 15, 17, 18, 19
  Čítanka str. 84 až 87   Písanka str. 18
  Prvouka - klikni
   
ST Pracovní sešit do JČ str. 33 / 11, 12, 14
  Matematika str. 51 / 21, 22, 24, 25
  AJ - učebnice str. 56 opakování lekce 14 (A photo for you - číst a překládat)
  opakování slovíček
  Žáci si mohou zapůjčit výukový CD-ROM (info na tel. 608 084 121)
   
ČT Učebnice JČ str. 52 / 4,    PS do JČ str. 34 / 15 a,b
  Matematika str. 52 / 27, 28, 29, 30 - ústně
   
   
Pracovní sešit  JČ str. 34 / 15 c,d,  str. 35 / 17 - jen doplnit
  Učebnice JČ str. 53 / 5
  Čítanka str. 88 až 89
  Písanka str. 19
 
Týden od 30. 3. do 3. 4. 2020
 
PO Pracovní sešit k JČ str. 44 / 19, učebice JČ str. 54 / 7a - ústně, b - ústně
  Matematika str. 55 / 1-fólie,  2, 4, 6,  5 - fólie,
  Čítanka str. 90 až 92   Písanka str. 20
   
ÚT JČ - naučit vyjmenovaná slova po M
  Matematika str. 55/ 3 a 7 písemně, 8 a 9 na fólii
  Čítanka str. 93 až 95   Písanka str. 21
  Prvouka - klikni
   
ST Pracovní sešit do JČ str. 48 / 1, 3, procvičování vyjmenovaných slov na Terasoftu
  Matematika str. 56 / 1 a 2 na fólii,  procvičování matematiky na Terasoftu)
  AJ - opakování slovíček, Terasoft - tématické okruhy (výuka, přiřazování slov - stejně, jako to děláme ve škole.)
   
   
ČT Učebnice JČ str. 72 / 5 a, b (písemně),  procvičování vyjmenovaných slov na Terasoftu
  Matematika - procvičování na Terasoftu
   
   
Pracovní sešit  JČ str. 49 / 5 a, b, c 
  Čítanka str. 97 až 100
  Písanka str. 22
 
Týden od 6. 4. do 8. 4. 2020
   
PO Pracovní sešit k JČ str. 49 / 5 d, e, naučit příbuzná slova po M (papír)
  Matematika 3. díl - str. 3 / 1,  2 - jen výsledky, 3 - písemně str. 3 /  5, 6, 7 vše jen ústně
  Čítanka str. 101 až 104,  Písanka str. 23
   
ÚT JČ - učebnice str. 75 / 1 a, b
  Matematika str. 3 / 8, 9   str. 4 / 12, 13
  Čítanka str. 105,   Písanka str. 24
   
   
ST Pracovní sešit do JČ str. 51 / 9 a, b, c, d
  Matematika str. 4 / 14 ústně,  4 / 15, 16, 17 vše písemně
  AJ - opakování slovíček, Terasoft - tématické okruhy (výuka, přiřazování slov - stejně, jako to děláme ve škole.)
   
 

Týden od 14. 4. do 17. 4. 2020

   
ÚT Pracovní sešit do JČ str. 52 / 10 a,b c,d
  Matematika str. 4/ 19-ústně, 5 / 22, 24 - písemně, 5 / 25 - folie
  Čítanka str. 106 -109   Písanka str. 25
  Prvouka - klikni
   
ST Pracovní sešit do JČ str. 52 / 10 e,f   str.  53 / 11
  Matematika str. 5 / 27 folie,  str. 8 / 7,8,10 - nové učivo - dělení se zbytkem
  AJ - opakování slovíček, Terasoft - tématické okruhy (výuka, přiřazování slov - stejně, jako to děláme ve škole.)
   
   
ČT Pracovní sešit do JČ str. 53 / 13,   str. 53 / 14
  Matematika - str. 9 / 12, 13 , procvičování na Terasoftu
   
   
Učebnice JČ str. 75 / 2 - písemně,  str. 75 / 3 - ústní opakování, 79 / 8 - folie
  Čítanka str. 110 až 112
  Písanka str. 26
   
 

Týden od 20. 4. do 24. 4. 2020

   
   
PO JČ - naučit vyjmenovaná slova po P, procvičování na CD-ROMu Terasoft
  Matematika str. 10 / 17 - písemně, str. 10 / 18, 20 (folie)
  Čítanka str. 113 až 114   Písanka str. 27
(Žáci, kteří mají skype, mohou na mailovou adresu školy zaslat jméno a prostřednictvím skypu paní učitelce přečíst úryvek z textu.)
   
ÚT Pracovní sešit do JČ str. 55 / 1, seznámit se s příbuznými slovy k vyjmenovaným slovům po P
  Matematika str. 12 / 22 písemně, 12 / 23, 24, 26 ústně,  12 / 25 folie
  Čítanka str. 115 až 116,   Písanka str. 28
  Prvouka - klikni
   
ST Pracovní sešit do JČ str. 56 / 6, 58 / 11 procvičování vyjmenovaných slov po P na Terasoftu
  Matematika str. 13 / 29, 32 písemně, str. 13 / 31 ústně
  AJ - opakování slovíček, Terasoft - tématické okruhy (výuka, přiřazování slov - stejně, jako to děláme ve škole.)
   
   
ČT Pracovní sešit do JČ str. 58 / 12, str. 59 / 13 a, b, c
  Matematika - str. 14 / 34 písemně, str. 14 / 35, 37 ústně,  str. 14 / 38 folie
   
   
Pracovní sešit  JČ str. 59 / 13 d, e, f
  Čítanka str. 118 až 119
  Písanka str. 29
   
 

Týden od 27. 4. do 30. 4. 2020

   
   
PO JČ - učebnice str. 79 / 5 písemně, 79 / 7, 8 folie
  Matematika str. 14 / 36 - písemně
  Čítanka str. 120 až 122,   Písanka str. 30
   
ÚT Pracovní sešit do JČ str. 60 / 14 a,b
  Matematika str. 15 / 40 písemně, 15 / 41, 42 ústně
  Čítanka str. 123 až 124,    Písanka str. 31
  Prvouka - klikni
   
ST Pracovní sešit do JČ str. 60 / 14 c,d,e
  Matematika str. 15 / 43 písemně
  AJ - opakování slovíček, Terasoft - tématické okruhy (výuka, přiřazování slov - stejně, jako to děláme ve škole.)
   
   
ČT učebnice JČ str. 82 / 5 folie, 83 / 4 a - písemně
  Matematika - str. 16 / 45 písemně, str. 16 / 48, 49, 50 ústně
   
 

Týden od 4. 5. do 8. 5. 2020

   
   
PO JČ - učebnice str. 85 / 7 ústní opakování, 84  5a písemně
  Matematika str. 16 / 47 - písemně, 17 / 52, 53 ústně
  Čítanka str. 126 až 127,   Písanka str. 32
  (Vyzvednout Písanku č. 2 si můžete ve dnech 4. 5., 5. 5. nebo 11. 5. u paní učitelky doma - tel.: 608084121)
   
ÚT Učebnice JČ str. 86 / 1, 2, 3 - ústně
  Matematika str. 17 / 54 - folie, 17 / 55, 57. 58, 59 - ústně, 17 / 56 (3 sloupečky písemně)
  Čítanka str. 128 až 130
  Prvouka - klikni
   
ST Učebnice JČ str. 90 / 1 písemně, str. 90 / 4 - ústně
  Matematika str. 19 / 1, 2, 3 - ústně
  AJ - opakování slovíček, Terasoft - tématické okruhy (výuka, přiřazování slov - stejně, jako to děláme ve škole.)
   
   
ČT Naučit se z papíru vyjmenovaná slova po S, opakování učiva na Terasoftu
  Matematika - str. 19 / 4- 3 sloupečky písemně
   
 

Týden od 11. 5. do 15. 5. 2020

   
PO Pracovní sešit II. - str. 1 / 2,  str. 4 / 12
  Matematika str. 19 / 5, 6 - ústně, str. 19 / 7 - 2 sloupečky písemně
  ČT - přečíst si libovolnou pohádku a zapsat název do sešitu Čtení I.
  Písanka č. 2  str. 1
   
ÚT Seznámit se s příbuznými slovy po S, opakování učiva na Terasoftu
  Matematika str. 20 / 8, 9 ústně,  str. 20 / 10 čtyři řádky na folii
  ČT - přečíst si libovolnou pohádku a zapsat název do sešitu Čtení I., Písanka str. 2
  Prvouka - klikni
   
ST Pracovní sešit II. str 7 / 1, 2 a,b
  Matematika str. 21 / 11 ústně, str. 21 / 11 folie,  str. 21 / 14 písemně
  AJ - opakování slovíček, Terasoft - tématické okruhy (výuka, přiřazování slov - stejně, jako to děláme ve škole.)
   
ČT Pracovní sešit II. str. 9 / 7
  Matematika - str. 21 / 15 ústně, str. 21 / 17 folie
   
Pracovní sešit II. str. 11 / 11 a, b
  Matematika - str. 22 / 11 písemně,  str. 22 / 2, 3 ústně
  ČT - přečíst si libovolnou pohádku a zapsat název do sešitu Čtení I
  Písanka str. 3
   
 

Týden od 18. 5. do 22. 5. 2020

   
PO Pracovní sešit II. - str. 11 / 11 c,d
  Matematika str. 22 / 4 (2 sloupečky písemně)
  ČT - přečíst si libovolnou pohádku a zapsat název do sešitu Čtení I.
  Písanka str. 4
   
ÚT Pracovní sešit II. - str. 13 / 13 a, b, c
  Matematika str. 23 / 6, 7 ústně,  str. 23 / 8 2 sloupečky písemně
  ČT - přečíst si libovolnou pohádku a zapsat název do sešitu Čtení I., Písanka str. 5
  Prvouka - klikni
   
ST Pracovní sešit II. str 13 / 13 d, e
  Matematika str. 25 / 5 písemně, str. 29 / 9, 10 folie
  AJ - opakování slovíček, Terasoft - tématické okruhy (výuka, přiřazování slov - stejně, jako to děláme ve škole.)
   
ČT JČ učebnice str. 95 / 5
  Matematika - str. 27 / 18 písemně, str. 38 / 11 (3 sloupečky písemně)
   
JČ učebnice str. 96 / 4,  95 / oranžové cvičení ústně
  Matematika - str. 38 / 11 - další 3 sloupečky písemně
  ČT - přečíst si libovolnou pohádku a zapsat název do sešitu Čtení I
  Písanka str. 6
   
 

Týden od 25. 5. do 29. 5. 2020

 

(Úkoly pro nepřítomné žáky, kteří pokračují v distanční výuce)

   
   
PO JČ  učebnice - str. 97 / 5 /písemně), str. 97 / 6 - ústně
   
   
ÚT JČ  učebnice - str. 99 / 3
  Matematika str. 25 / 2 (2 sloupečky písemně, 2 sloupečky na folii)
  Prvouka - procvičování učiva o nerostech na interaktivní tabuli (klikni)
   
   
ST JČ  učebnice - str. 100 / 4 (ústně),  5 (písemně)
  Matematika str. 25 / 3, str. 26 / 6, 7, 8 - jen výpočet a odpověď, str. 26 / 9 (2 sl.)
  AJ - procvičování tematických okruhů na Terasoftu
   
ČT JČ  naučit se vyjmenovaná slova po V + procvičit si to na Terasoftu
  Matematika str. 32 / 1 (ústně - nové učivo), str. 32 / 2 (písemně), 32 / 3, 4, 7 (ústně)
   
JČ  procvičovat vyjmenovaná slova po V + procvičit si to na Terasoftu
  Matematika str. 33 / 8 (písemně), 33 / 9, 10, 12 (ústně)
   
   
 

Týden od 1. 6. do 5. 6. 2020

 

(Úkoly pro nepřítomné žáky, kteří pokračují v distanční výuce)

 
Pondělí 1. 6. 2020
   
Pracovní sešit str. 14 / 2, 3 a,b   15 / 6
   
M učebnice str. 34 / 13 - písemně,  34 / 14 - písemně, 34 / 15, 16 - ústně
   
PRV Prvouka - horniny a nerosty - práce na interaktivní tabuli
   

Úterý 2. 6. 2020

   
Procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S na Terasoftu - 1 cvičení
  1 cvičení - vyjmenovaná slova po S
  pracovní sešit  35 / 3
   
M učebnice str. 35 / 20,  35 / 23 (1 sloupec)
  str. 35 / 21(ústně), 22 (ústně)
   
PRV Procvičování učiva "Horniny" na interaktivní tabuli
   

Středa 3. 6. 2020

   
Terasoft: vyjmenovaná slova (věty) - 1 cvičení vyjmenovaná slova po B
                                                     - 1 cvičení vyjmenovaná slova po S
  pracovní sešit str. 40 / 6,  42 / 12,  49 / 1
   
M učebnice str. 36 / 23 - 1 sloupec,  36 / 24, 25, 26 (ústně),  36 / 27 (folie)
  DÚ: str. 36 / 29, 30 (písemně)
   
AJ Přivlastňovací zájmena - klikni !
  Terasoft - gramatika - procvičování samostatné části
  Procvič si první téma 3. Přivlastňovací zájmena
  Pokud ti to půjde, můžeš si procvičit také tato témata:
  1. What´s this?  Is it...?
  2. Sloveso "to be"
  4. Otázky se slovesem "to be"
   

Čtvrtek  4.  6. 2020

   
Příbuzná slova s vyjmenovanými slovy po V
  pracovní sešit str. 16 / 8
   
M učebnice str. 38 / 1 (ústně), 2 (folie), 3 (ústně)
   
ČT nová čítanka str. 11 - 21
   
Čtvrtek  5.  6. 2020
   
Příbuzná slova s vyjmenovanými slovy po V - procvičování
  pracovní sešit str. 17 / 9 a, b, c
   
M učebnice str. 39 / 6 (na folie)
   
 

Týden od 8. 6. do 12. 6. 2020

 

(Úkoly pro nepřítomné žáky, kteří pokračují v distanční výuce)

   
   
Pondělí 8. 6. 2020
   
Pracovní sešit str. 17 / 9 d, e,  str. 19 / 11 a, b
  2 cvičení v TERASOFTU na procvičování vyjmenovaných slov po V
   
M učebnice str. 45 / 2 (písemně), 45 / 3, 4, 5 (na papír). 45 / 6 - písemně do sešitu
  DÚ: 40 / 13
   
PRV Prvouka - Byliny a dřeviny, části těla rostlin
   
Úterý 9. 6. 2020
   
   
Pracovní sešit str. 19 / 11 c, d, e
  3 cvičení v TERASOFTU na procvičování vyjmenovaných slov po V
   
M učebnice str. 46 / 8 (písemně), 46 / 9, 10 (na papír),  46 / 12 (písemně)
   
PRV Prvouka - Byliny a dřeviny, části těla rostlin (procvičování na interaktivní tabuli).
  Druhy plodů - práce s 5. ročníkem na interaktivní tabuli
   
Středa 10. 6. 2020
   
Učebnice str. 104 / 4 (ústně),  str. 106 / 3a (písemně)
  TERASOFT test - výrazy na procvičování i, y po V
   
M učebnice str. 47 / 14, 17  (písemně)
   
ČT čítanka str. 26 - 27
   
AJ Terasoft - Gramatika - Procvičování samostatné části - Téma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  DÚ : Terasoft - Gramatika - Přiřazování slov + testy - Téma 7, 8 - procvičit
   
Čtvrtek 11. 6. 2020
   
Učebnice str. 108 / 5 a (písemně)
  TERASOFT  - 2 testy na procvičování i, y po V
   
M učebnice str. 48 / 22 (písemně), str. 40 / 12 (folie), 40 / 10, 11, 15, 16 (na papír)
   
ČT čítanka str. 31 - 35
   
Pátek 12. 6. 2020
   
Učebnice str. 108 / 5 b (písemně)
  TERASOFT  - 2 testy na procvičování i, y po V
   
M učebnice str. 41 / 18, 19, 20 (papír),  str. 41 / 21 (folie)
   
PRV Včela medonosná - práce na IA tabuli
   
   
 

Týden od 15. 6. do 19. 6. 2020

 

(Úkoly pro nepřítomné žáky, kteří pokračují v distanční výuce)

 

 

Pondělí 15. 6. 2020
   
učebnice str. 106 / 4, 5 (ústně), 110 / 5 (ústně - opakování sloves), 111 / 9 (písemně)
  2 cvičení v TERASOFTU na procvičování vyjmenovaných slov po V
   
M učebnice str. 42 / 25, 26, 27 (na papír), 42 / 30 (na folie), 42 / 33 - 3 sloupečky písemně
   
ČT čítanka str. 46 - 48
   
PRV Prvouka - Stopy zvířat - práce na IA tabuli -klikni
   
   
Úterý 16. 6. 2020
   
Vyjmenovaná slova po Z a slova příbuzná s nimi
  TERASOFT procvičování vyjmenovaných slov po Z
   
M učebnice str. 43 / 34, 36, 37, 40, 41 (na papír), 43 / 31 (folie), 43 / 42 (písemně)
   
ČT čítanka str. 49 - 51
   
Středa 17. 6. 2020
   
Pracovní sešit str. 20 / 1, 2 - písemně
  TERASOFT - 1 cvičení na procvičování vyjmenovaných slov po Z
   
M učebnice str. 49 / 30 (folie), str. 49 / 33 (2 sloupce písemně)
   
ČT čítanka str. 52 - 56
   
Čtvrtek 18. 6. 2020
   
Pracovní sešit str. 22 / 7, 24 / 11 a - písemně
  TERASOFT - 2 cvičení na procvičování vyjmenovaných slov po Z
   
M učebnice str. 49 / 28, 29, 31, 34 (papír), str. 49 / 33 (další 2 sloupce písemně)
   
PRV Stopy zvířat - procvičování na IA tabuli - klikni!
   
AJ DÚ: Terasoft - Gramatika - Test- Téma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
   
Pátek 19. 6. 2020
   
Pracovní sešit str. 24 / 11b. c, d, e, f - písemně
  TERASOFT - 1 cvičení - souhrnná cvičení
   
M učebnice str. 49 / 36 - (3 sloupce písemně), str. 52 / 12, 13, 14 (na papír)
   
AJ Terasoft - Gramatika - Test- Téma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  Procvičovat doma za DÚ !
   
 

Týden od 22. 6. do 26. 6. 2020

   
Pondělí ¨22. 6. 2020
   
Pracovní sešit str. 27 / 4, 31 / 9a
  TERASOFT - Testy - výrazy - 1 cvičení na všechna vyjmenovaná slova
   
M učebnice str. 52 / 15 (písemně), E-stranky Matematika - Sčítání a odčítání do 1000 (Mach a Šebestová  - Klikni ! )
   
PRV Exponáty zvířat - členovci (prohlížení nové učební pomůcky)
   
Úterý  23. 6. 2020
   
   
Středa 24. 6. 2020
 

!!!!! ODEVZDÁVÁNÍ  UČEBNIC !!!!!

   
   

Čtvrtek 25. 6. 2020

   
   
Pátek  26. 6. 2020
   
 

!!!!! VYSVĚDČENÍ !!!!!

   
   
   
P R O C V I Č O V Á N Í     N A     I N T E R N E T U    -   J Č

Procvičování vyjmenovaných slov - klikni   b, l, m, p, s, v, z

Procvičování vyjmenovaných slov včetně předpon vy, vý - klikni

Vyjmenovaná slova pro experty - klikni

Párové souhlásky - klikni  -  b/p, d/t, ď/ť, v/f

Párové souhlásky v předponách - klikni

Párové souhlásky - souhrnný test - klikni
Psaní Ě a JE po předponách OB-  a V-     klikni
P R O C V I Č O V Á N Í    N A     I N T E R N E T U    -    M A T E M A T I K A
Procvičování násobilky - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 všechny
Převody jednotek -  délky, hmotnosti, hmotnosti(2), objemu

P R O C V I Č O V Á N Í    N A    I N T E R N E T U   -   A J

Procvičování slovesa BÝT -  TO BE
Procvičování slovesa BÝT -  TO BE (zápor)
Procvičování slovesa MÍT  -  HAVE  GOT/ HAS GOT
Procvičování   THERE IS / THERE ARE
 

zpět