Výlet na Radhošť

 
Spaní ve škole
 
Vánoční besídka
 
Lampiónový průvod
 
Den Země - úklid lesa
 
Pálení čarodějnic
 SEO
 
(c) 1999, Mgr. Václav Gerstner 
 

Úkoly  pro žáky po dobu uzavření školy od 16. 3. 2020

 
2.  r o č n í k
 
1. a 2. týden od 16. 3. do 27. 3. 2020
 
- Vlastní jména zvířat - učebnice str. 76 / 1 Přečti si článek, zodpověz ústně otázky pod článkem a do sešitu vypiš z článku zvířátka a jejich vlastní jména (silně vytištěno). Nezapomeň, že vlastní jména se píší s velkým začátečním písmenem.
  - Vypiš do sešitu jména některých zvířátek z Večerníčků nebo z jiných pohádek.
  - Vlastní jména měst a vesnic - učebnice na str. 77/1 - přečti si článek a vypiš do sešitu vlastní jména všech měst a vesnic.Nezapomeň, jak se píše první písmeno.
  - Opiš si do sešitu červený rámeček na stránce 77 o tom, jak se píší vlastní jména měst a vesnic - barevně si to podtrhni nebo napiš gelovkou.
  - Napiš jména měst a vesnic z našeho okolí
  - Opiš do sešitu poslední cvičení na straně 77 (Roman žije v Olomouci. ....)
  - Předložky - učebnice str. 78/1 Ještěrky - přečti si článek o ještěrkách, odpověz ústně na otázky pod článkem. Opiš si rámeček o předložkách (Pamatuj si....)
  Opiš: 78/ 2 (přidej k podstatným jménům některou z předložek
  Opiš : 78/3 (U tety)
  Opiš : 79 / Vodníci
  Přečti si a zopakuj učivo v rámečku na straně 79
   
M Násobení a dělení 3 - učebnice str. 24,25,26 (26/5,6,- do sešitu)
  Opiš do sešitu:
  Násobky 4
  4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
   
  1 . 4 = 6 .   4 =
  2 . 4 = 7 .   4 =
  3 . 4 = 8 .   4 =
  4 . 4 = 9 .   4 =
  5 . 4 = 10 . 4 =
     
  4 :   4 = 24 : 4 =
  8 :   4 = 28 : 4 =
  12 : 4 = 32 : 4 =
  16 : 4 = 36:  4 =
  20 : 4 = 40 : 4 =
   
  Učebnice str. 27 až 30   (30/4,5 - do sešitu)
   
   
ČT Čítanka str. 108 až 111
  Písanka - str. 18 až 21
   
   
PRV Pracovní sešit str. 38 až 41
   
 

3. ,4. a 5. týden od 30. 3. do 17. 4. 2020

 

(Veselé Velikonoce!)

   
Napiš na novou stránku v sešitě nadpis - Slovesa, opiš si barevně ze str. 81 rámeček Pamatuj si, kde se píše o slovesech.
str. 81 / 2, 3, 4 - Opiš tato cvičení do sešitu a doplň vhodná slovesa.
str. 81 / 6 - vypiš do sešitu všechna slovesa
str. 82 / 1 Přečti si článek o sázení hrášku a pokus se seřadit správně věty. Potom věty napiš ve správném pořadí do sešitu.
   
M Opakování a procvičování násobků 2, 3 a 4
  učebnice str. 30 - dopočítat, str. opakování učiva geometrie (celá stránka), str. 32 - souhrnné opakování (celá stránka)
  Opiš do sešitu:
  Násobky 5
  5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
   
  1 . 5 = 6 .   5 =
  2 . 5 = 7 .   5 =
  3 . 5 = 8 .   5 =
  4 . 5 = 9 .   5 =
  5 . 5 = 10 . 5 =
     
  5   :  5 = 30 : 5 =
  10 :  5 = 35 : 5 =
  15  : 5 = 40 : 5 =
  20 :  5 = 45:  5 =
  25 :  5 = 50 : 5 =
   
ČT Čítanka str. 101 až 107   
  Písanka - str. 14 až 17
   
   
PRV Str. 34 / 1, 2   str. 35 / 5, 6   str. 36 a str. 37
   
 

6. a 7. týden od 20. 4.  do 30. 4. 2020

   
Učebnice na str. 83 - Do školního sešitu rozděl z článku Tři Jany podtržená slova do dvou sloupců - podstatná jména a slovesa
Vypiš ze stejného článku všechna vlastní jména osob a rozděl je opět do dvou sloupců - jména a příjmení.

Učebnice str. 83 - popros rodiče, ať ti nadiktují žlutý rámeček a pak si podle učebnice sám oprav chyby.

Str. 83 - Na dvorku a doplň vynechaná písmena na folii.

Do školního sešitu si napiš nadpis Slabiky dě, tě ně a pod něj si napiš:
Ve slabikách dě, tě, ně se píše
ě (háček se nepíše nad d, t, n, ale nad e).

Do školního sešitu vypiš z článku 84/1 všechna slova, ve kterých jsou slabiky dě, tě, ně (jsou silně vytištěna). Ústně odpověz na otázky 1, 2 a 3 vlevo

str. 85 /  napiš cvičení 2 (doplň ě) a 5 (pozor na psaní ú na začátku slova, ů uprostřed a na konci slova).
   
M Opakování a procvičování násobků 2, 3, 4 a 5
   
  Opiš do sešitu:
  Násobky 6
  6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60
   
  1 . 6 = 6 .   6 =
  2 . 6 = 7 .   6 =
  3 . 6 = 8 .   6 =
  4 . 6 = 9 .   6 =
  5 . 6 = 10 . 6 =
     
  6   :  6 = 36 : 6 =
  12 :  6 = 42 : 6 =
  18  : 6 = 48 : 6 =
  24 :  6 = 54:  6 =
  30 :  6 = 60 : 6 =
  (Poznámka pro rodiče: Násobky 6, 7, 8, 9 jsou rozšiřujícím učivem, které se bude ještě podrobně probírat ve 3. ročníku.)
   
ČT Čítanka str. 108 až 111   
(Žáci, kteří mají skype, mohou na mailovou adresu školy zaslat jméno a prostřednictvím skypu paní učitelce přečíst úryvek z textu.)
  Písanka - str.18 až 21
   
   
PRV Str. 38 až 41
   
 

8. a 9. týden od 4. 5.  do 15. 5. 2020

   
Procvičování slabik dě, tě, ně - učebnice JČ str. 86 / zelený rámeček, str. 87/2 zelený rámeček, 87 / 1 - vypiš slova se slabikou , odpověz si na otázky vlevo pod článkem
Do sešitu si napiš:
Slabiky bě, pě, vě, mě
Ve slabikách bě, pě, vě, mě vyslovujeme bje, pje, vje, mňe, ale při psaní souhlásku j nepíšeme. Píšeme tam ě - bě, pě, vě, mě.

str. 90/1 přečíst, ústně otázky vlevo, str. 91 / přečíst, ústně odpověz na otázky vlevo
str. 90 / 2 zelený rámeček - doplň
ě, str. 91 / 2 zelený rámeček - doplň ě
   
M Sčítání dvojciferných čísel do 100 s přechodem desítky
  Ke stažení zde
   
  Odčítání dvojciferných čísel do 100 s přechodem desítky
  Ke stažení zde
   
  Opakování a procvičování násobků 2, 3, 4, 5, 6
   
  Opiš do sešitu:
  Násobky 7
  7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70
   
  1 . 7 = 6 .   7 =
  2 . 7 = 7 .   7 =
  3 . 7 = 8 .   7 =
  4 . 7 = 9 .   7 =
  5 . 7 = 10 . 7 =
     
  7   :  7 = 42 : 7 =
  14 :  7 = 49 : 7 =
  21  : 7 = 56 : 7 =
  28 :  7 = 63:  7 =
  35 :  7 = 70 : 7 =
  (Poznámka pro rodiče: Násobky 6, 7, 8, 9 jsou rozšiřujícím učivem, které se bude ještě podrobně probírat ve 3. ročníku.)
   
   
ČT Čítanka str. 112 až 117   
  (Žáci, kteří mají skype, mohou na mailovou adresu školy zaslat jméno a prostřednictvím skypu paní učitelce přečíst úryvek z textu.)
  Písanka - str.22 až 24
   
   
PRV Str. 42 / 1, 2, 3, 4  str. 43 / 1, 2, 3, str. 44 / 1, 2, 3
   
 

Týden od 18. 5. do 22. 5. 2020

   
učebnice str. 92 / 2, 3, 4,  str. 110 / 1, 2
   
M Další příklady na sčítání dvojciferných čísel do 100 s přechodem desítky
  Ke stažení zde
   
  Další příklady na odčítání dvojciferných čísel do 100 s přechodem desítky
  Ke stažení zde
   
  Opakování a procvičování násobků 2, 3, 4, 5, 6, 7
   
  Opiš do sešitu:
  Násobky 8
  8, 16, 24. 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80
   
  1 . 8  = 6 .   8 =
  2 . 8  = 7 .   8 =
  3 . 8  = 8 .   8 =
  4 . 8  = 9 .   8 =
  5 . 8  = 10 . 8 =
     
  8   :  8 = 48 : 8 =
  16 :  8 = 56 : 8 =
  24  : 8 = 64 : 8 =
  32 :  8 = 72:  8 =
  40 :  8 = 80 : 8 =
  (Poznámka pro rodiče: Násobky 6, 7, 8, 9 jsou rozšiřujícím učivem, které se bude ještě podrobně probírat ve 3. ročníku.)
   
   
ČT T - přečíst si libovolnou pohádku a zapsat název do sešitu Čtení I.  
  (Žáci, kteří mají skype, mohou na mailovou adresu školy zaslat jméno a prostřednictvím skypu paní učitelce přečíst úryvek z textu.)
   
   
   
PRV  - opakování
   
 

Týden od 25. 5. do 29. 5. 2020

 

(Úkoly pro nepřítomné žáky, kteří pokračují v distanční výuce)

 
Pondělí 25. 5. 2020
   
učebnice str. 92 / 2, 3, 4,  str. 110 / 1, 2
   
M Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky
  Ke stažení zde
  Opakování a procvičování násobků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
   
ČT Čtení - čítanka str. 120
   
PRV Prvouka - dnes byli žáci pouze poučeni o bezpečnosti a hygienických předpisech.
   

Úterý 26. 5. 2020

   
učebnice str.90 / 1 ústně, 91 / 3 - diktát
   
M Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky
  Ke stažení zde
  Opakování a procvičování násobků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
   

Středa 27. 5. 2020

   
učebnice str.93 / 1 ústně, 93 / 5 a, b, c (ze cvičení č. 4)
   
M Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky
  Ke stažení zde
  Opakování a procvičování násobků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
   

Čtvrtek  28. 5. 2020

   
učebnice str.94 / 1 (ústně), 94 / 2 (písemně), 94 / 3 (folie)
   
M Opakování a procvičování násobků 2, 3, 4, 5, 6
  DÚ: zopakovat si násobky 2, 3, 4, 5, 6 !!!!!!
   
ČT Čítanka str. 124
  Písanka str. 26
   

Pátek  29. 5. 2020

   
Párové souhlásky - (b-p), str. 96 / 1 + úkoly (ústně), 96 / 2 písemně
DÚ: str.97 / 2
   
M Opakování násobků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  DÚ: Opakování násobků 2, 3, 4, 5, 6 ! ! !
   
PRV Procvičování poznávání hodin
   
   
   
   
 

Týden od 1. 6. do 5. 6. 2020

 

(Úkoly pro nepřítomné žáky, kteří pokračují v distanční výuce)

 
Pondělí 1. 6. 2020
   
učebnice str. 97 / 1 (ústně + úkoly), str. 97 / 5 (písemně)
  DÚ: 98 / 2
   
M Sčítání a odčítání jednociferných čísel s přechodem desítky
  Opakování a procvičování násobků 2, 3, 4, 5, 6 !!! - klikni !
   
ČT Čtení - čítanka str. 125
  Písanka str. 26
   
PRV Prvouka - procvičování poznávání hodin, jarních stromů, keřů, jarní byliny
   

Úterý 2. 6. 2020

   
učebnice str. 98 / 1+ úkoly pod článkem vlevo (ústně), 99 / 2 (písemně),
  DÚ str. 99 / 3
   
M Procvičování sčítání a odčítání do 100 a násobilky - klikni !
   
ČT-PS čítanka str. 126, písanka str. 27
   

Středa 3. 6. 2020

   
učebnice str. 99 / 1 + úkoly vlevo pod článkem (ústně)
  Diktát 99 / 3,       DÚ: 100 / 2
   
M Procvičování sčítání a odčítání do 100 a násobilky - klikni !
  DÚ:  procvičování násobků  7 !
   
ČT-PS čítanka str. 127 - 128
   

Čtvrtek  4.  6. 2020

   
učebnice str. 100 / 1 + úkoly vlevo pod článkem (ústně)
  učebnice str. 100 / 3 (písemně)
  DÚ: 101 / 2
   
M Procvičování sčítání a odčítání do 100 a násobilky - klikni !
  DÚ:  procvičování násobků  8 !
   
ČT nová čítanka str. 10 - 13
   
   

Pátek  5. 6. 2020

   
Učebnice str. 101 / 1 + úkoly vlevo dole pod článkem
  DÚ: str 101 / 3
   
M Procvičování sčítání a odčítání do 100 a násobilky - klikni !
   
   
PRV str. 28 (čas)
   
ČT str. 16 až 21
   
   
 

Týden od 8. 6. do 12. 6. 2020

 

(Úkoly pro nepřítomné žáky, kteří pokračují v distanční výuce)

   
   
Pondělí 8. 6. 2020
   
učebnice str. 101 / 4 (hledat z úvodního článku podstatná jména a slovesa)
   
M Vypočítej do sešitu! Nezapomeň, že nejdříve musíš vypočítat závorku !!!
  (88 - 60) : 4 = (94 - 70) : 6 =
  (62 - 50) : 2 = (100 - 79) :3 =
  (74 - 20) : 6 = (43 + 20) : 7 =
  (12 + 20) : 8 = (12 +  60) : 8 =
     
 

DÚ : opakování násobků 8

   
ČT Čtení - čítanka str. 22 - 24
   
Úterý 9. 6. 2020
   
   
učebnice str. 102 / 1 + úkoly vlevo pod článkem (ústně)
  str. 102 / 3 (písemně)
  DÚ str. 111 / 6
   
M Vypočítej do sešitu! Nezapomeň, že nejdříve musíš vypočítat závorku !!!
  (31 - 10) : 3 = (84  -  60) : 6 =
  (26 + 10) : 4 = (86  -  50)  :4 =
  (87 - 60) : 3 = (100 - 60) : 8 =
  56 - 37 = 81 - 63 =
  32 - 18 = 54 - 37 =
     
 

DÚ : opakování násobků 8 a násobků 2, 3, 4, 5, 6 a 7

   
ČT Čtení - čítanka str. 26 - 29
  Písanka str. 27
   
Středa 10. 6. 2020
   
   
Diktát str. 100 / 2 , Sloh - atr. 103 - Ptáčata,, str. 110 / 7 Houby (písemně)
  str. 102 / 3 (písemně)
  DÚ str. 110 / 8
   
M Tajenka č. 1
  Tajenka č. 2
   
ČT Čtení - čítanka str. 31 - 32
   
Čtvrtek 11. 6. 2020
   
Opakování - druhy vět, podstatná jména, slovesa
  str. 110 / 9 (písemně)
  DÚ str. 110 / 10 (Zvědavý chlapeček)
   
M Tajenka č. 3
   
ČT Čtení - čítanka str. 32 - 33
   
   
Pátek 12. 6. 2020
   
str. 111 / 12 (písemně)
  DÚ str. 111 / 13 (Netopýři)
   
M Procvičování sčítání a odčítání do 100 a násobilky - klikni !
  Opakování rýsování úseček - klikni!
   
   
   
 

Týden od 15. 6. do 19. 6. 2020

 

(Úkoly pro nepřítomné žáky, kteří pokračují v distanční výuce)

   
   
Pondělí 15. 6. 2020
   
Opakování - druhy vět, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky 
  str. 111 / 13 (Povedený pejsek), DÚ: 111 / 15 (Les)
   
   
M

Procvičování sčítání a odčítání dvouciferných čísel - klikni!

  Procvičování násobilky - klikni !
   
   
ČT Čtení - čítanka str. 44 - 47, Písanka str. 28,
   
PRV  str. 30 - 31
   
Úterý 16. 6. 2020
   
Opakování - druhy vět, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky, psaní ú a ů 
  str. 112 / 16 (Růže), DÚ: 112 / 17
   
M

Procvičování sčítání a odčítání dvouciferných čísel a násobilky - klikni!

   
   
ČT Čtení - čítanka str. 61 - 62
   
Středa 17. 6. 2020
   
Opakování - druhy vět, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky, psaní ú a ů 
  str. 101 / 3 - diktát, str 112 / 18
   
M

Procvičování sčítání a odčítání dvouciferných čísel a násobilky - klikni!

   
   
ČT Čtení - čítanka str. 63 - 64, Písanka str. 29
   
Čtvrtek 18. 6. 2020
   
Opakování - druhy vět, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky, psaní ú a ů 
  DÚ: str 113 / 22
   
M

Slovní úlohy - na procvičování sčítání a odčítání dvouciferných čísel

   
  Např.:
  Petr nasbíral 65 kg kaštanů. Žaludů nasbíral o 27 kg méně. Kolik nasbíral Petr žaludů?

Zápis:
Kaštanů.....................65 kg
Žaludů..................o 27 kg méně
Žaludů........................x

Výpočet:
x = 65 - 27
x = 38

Odpověď:
Petr nasbíral 38 kg žaludů
   
ČT Čtení - čítanka str. 78 - 80, Písanka str. 50
   
Pátek 19. 6. 2020
   
Opakování - druhy vět, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky, psaní ú a ů 
  Diktát str. 102 / 4, DÚ: str 113 / 25 (Vítr)
   
M

Slovní úlohy - na procvičování sčítání a odčítání dvouciferných čísel (stejné jako včera), DÚ: - Klikni!

   
ČT Čtení - čítanka str. 81 - 83
   
PRV str. 46 - 47
   
 

Týden od 22. 6. do 26. 6. 2020

   
Pondělí 22. 6. 2020
   
   
Opakování - druhy vět, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky, psaní ú a ů 
  str. 114 / 28, DÚ: str 114 / 29
   
M

 

  Opiš do sešitu:
  Násobky 9
  9 , 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90
   
  1 . 9 = 6 .   9 =
  2 . 9 = 7 .   9 =
  3 . 9 = 8 .   9 =
  4 . 9 = 9 .   9 =
  5 . 9 = 10 . 9 =
     
  9 :   9 = 54 : 9 =
  18 : 9 = 63 : 9 =
  27 : 9 = 72 : 9 =
  36 : 9 = 81:  9 =
  45 : 9 = 90 : 9 =
   
   
PRV str. 50 / 3,4, str. 51 / 1,2
   
Úterý  23. 6. 2020
   
   
Středa 24. 6. 2020
 

!!!!! ODEVZDÁVÁNÍ  UČEBNIC !!!!!

   
   

Čtvrtek 25. 6. 2020

   
   
Pátek  26. 6. 2020
   
 

!!!!! VYSVĚDČENÍ !!!!!

   

P R O C V I Č O V Á N Í    N A    I N T E R N E T U    -    JČ

Procvičování krátkých a dlouhých samohlásek - klikni
Procvičování psaní ú, ů  -  klikni  - 1 2 3
Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek - klikni
P R O C V I Č O V Á N Í    N A    I N T E R N E T U    .   M A T E M A T I K A

Porovnávání čísel do 100

Sčítání do 100 (bez přechodu 10 - opakování)
Odčítání do 100 (bez přechodu 10 - opakování)
Sčítání a odčítání do 100 (bez přechodu 10 - opakování)
Obrázkové slovní úlohy
Procvičování násobilky - 2, 3, 4, 5
 

zpět