o nás


- základní údaje
- pár slov o škole
- pracovníci školy
- kde nás najdete
-
naši žáci

- úspěchy našich žáků
- poděkování
 

Výlet na Radhošť

 
Spaní ve škole
 
 

P o d ě k o v á n í

Čas od času pro nás v životě někdo něco udělá  zdarma, nebo nám nějak pomůže. V takovém případě je poděkování  to nejmenší, co můžeme udělat. Touto cestou bychom chtěli poděkovat p. Daliboru Tesařovi za věcný dar - interaktivní tabuli s dataprojektorem. Tato učební pomůcka je využívána v dolní učebně.
Mockrát děkujeme.
     Ředitelství ZŠ a MŠ Hošťálkovy
-----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dále ředitelství ZŠ a MŠ v Hošťálkovech vyjadřuje své poděkování těmto organizacím a občanům, kteří také nějakým způsobem podpořili naši školu:

- panu D.Tesařovi a p. Janě Pavlíčkové za finanční dar ve výši 55 000,-Kč, který od nich obdržela Mateřská škola Hošťálkovy.

 - panu Jaroslavu Lazarovi za sponzorský dar v podobě nanuků a zmrzlin pro děti při oslavě Dětského dne (2012)

 - Úřadu práce v Karviné za sponzorský dar v podobě sedmi vyřazených ale stále plně funkčních počítačových sestav, které jsou využívány žáky ve vyučování, o přestávkách a v kroužku výpočetní techniky

 -  panu Daliboru Tesařovi za vybudování dřevěného hracího domečku na zahradě mateřské školy

 - paní P. Mikové za sponzorský dar škole ve výši 1000,- Kč