informace


- aktuality
- prázdniny
- třídní schůzky
- zájmové kroužky
- rozvrh hodin
- jídelníčky
 
Pálení čarodějnic
 
Spaní ve škole - indiánská noc
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
 
 
 

P l a v e c k ý   v ý c v i k   2 0 1 8

     V letošním školním roce škola požádala o dotaci na dopravu žáků na plavecký výcvik v rámci programu MŠMT - "Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2018". Nebudeme letos tedy jezdit 5 x po čtyřech hodinách jako v minulých letech, ale 10 x po dvou hodinách. Výuka a pronájem bazénu jsou hrazeny z rozpočtu školy.
   

Termíny :

  7. února
    21. února
    7. března
    21. března
    4. dubna
    18. dubna
    2. května
    16. května
    30. května
    13. června
   
Čas :   9,00 - 11, 00
   
S sebou:  2 ručníky, plaveckou čepici
   
     Žáci budou středeční výuku nahrazovat ve čtvrtky nebo pátky. Náhradní rozvrhy budou zapisovány do deníčku.