Výlet na Radhošť

 
Spaní ve škole
 
Vánoční besídka
 
Lampiónový průvod
 
Den Země - úklid lesa
 
Pálení čarodějnic
 SEO
 
(c) 1999, Mgr. Václav Gerstner 
 

O b n o v e n í    p r o v o z u     Z Š     o d   12 .   4 .   2 0 2 1


Vážení rodiče,

 od 12. 4. 2021 dochází k obnovení provozu školy. Ve škole se budou muset děti 2x týdně testovat a budou se muset dodržovat přísné hygienické podmínky - nošení respirátorů (nanoroušek, chirurgických roušek), časté mytí rukou, dezinfekce, časté větrání, apod.. Do školy by neměli vstupovat žáci nebo osoby s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, nevolnost, průjem). Rovněž žádáme rodiče, aby do školy vstupovali jen v závažných případech.
      Rozvrh hodin zůstává stejný, jako byl před uzavřením školy před 1. 3. 2021. V naší škole nebude probíhat rotační výuka. Žáci budou pobývat co nejvíce venku, proto žádáme rodiče o zajištění vhodného oblečení.

Pokyny k TESTOVÁNÍ
Žáci budou testování antigenními testy SINGCLEAN. Při prvním testování budou žáci poučeni o průběhu testování, žáci se budou testovat sami, pedagogové budou pomáhat a dohlížet. Testy budou prováděny vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Pokud bude
v pondělí u nějakého žáka test pozitivní, bude o tom rodič ihned informován, vyzvedne si dítě a sdělí tuto informaci svému dětskému lékaři. Ten pak rozhodne o dalším postupu (přihlášení na PCR test). Ostatní žáci zůstávají ve škole.

Pokud bude u některého žáka pozitivní test
ve čtvrtek, postup bude stejný, ale ihned všichni žáci opouštějí školu do té doby, dokud nebude potvrzen negativní PCR test žáka. O návratu žáků zpět do školy rozhodne Krajská hygienická stanice. Do té doby se bude pokračovat v distančním vzdělávání jako od 1. 3. do 9. 4. 2021.

Žáci se budou testovat hned po příchodu do školy.

V případě pozitivního testu žák může odejít ze školy sám, pokud bude mít písemný souhlas rodičů zaslaný na mailovou adresu školy. Souhlas bude platit po celou dobu testování. Pokud žák nebude mít souhlas rodičů, počká ve škole na rodiče, kteří si své dítě musí neprodleně vyzvednout.

Testovat se nemusí žáci, kteří onemocnění Covid 19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem (nutno prokázat). Pokud potvrzení nebude doloženo, tak se žák zúčastní školního testování.

Pokud rodiče nesouhlasí s testováním žáka, žák zůstává doma, má řádně omluvenou absenci, budou mu zasílány úkoly, ale nemá nárok na on-line výuku.


 
Návod na použití testu

Časté dotazy

 

 

 

 

zpět