Výlet na Radhošť

 
Spaní ve škole
 
Vánoční besídka
 
Lampiónový průvod
 
Den Země - úklid lesa
 
Pálení čarodějnic
 SEO
 
(c) 1999, Mgr. Václav Gerstner 
 

O b n o v e n í    p r o v o z u     M Š     o d   12 .   4 .   2 0 2 1


     Vážení rodiče,
od 12. 4. 2021 dochází k obnovení provozu MŠ. Do MŠ mohou chodit pouze předškolní děti a děti rodičů IZS
(seznam profesí). Ve školce se budou muset děti 2x týdně testovat a budou se muset dodržovat přísné hygienické podmínky (časté mytí rukou, dezinfekce, časté větrání, apod..) Děti v MŠ roušky mít nemusí. Do školy by neměly vstupovat děti nebo osoby s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, nevolnost, průjem). Rovněž žádáme rodiče, aby do školy vstupovali jen v závažných případech.
     Děti budou pobývat co nejvíce venku, proto žádáme rodiče o zajištění vhodného oblečení.

Pokyny k TESTOVÁNÍ
Děti budou testovány antigenními testy SINGCLEAN. Při testování dětí bude přítomen jeden rodič s respirátorem a test dítěti provede. Pedagogové budou pomáhat a dohlížet. Testy budou prováděny vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Pokud bude
v pondělí u nějakého dítěte test pozitivní, rodič si ihned odvede své dítě z MŠ a sdělí tuto informaci svému dětskému lékaři. Ten pak rozhodne o dalším postupu (přihlášení na PCR test). Ostatní děti zůstávají ve školce.

Pokud bude u některého dítěte pozitivní test
ve čtvrtek, postup bude stejný, ale všichni rodiče budou informování o uzavření MŠ a budou si muset  neprodleně své dítě vyzvednout a odvést. Mateřská škola bude uzavřena do té doby, dokud nebude potvrzen negativní PCR test dítěte. O návratu dětí zpět do školky rozhodne Krajská hygienická stanice. Do té doby se u předškolních dětí bude pokračovat v distančním vzdělávání jako od 1. 3. do 9. 4. 2021.

Děti se budou testovat hned po příchodu do MŠ.

Testovat se nemusí děti, které onemocnění Covid 19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem (nutno prokázat). Pokud potvrzení nebude doloženo, tak se dítě zúčastní školního testování.

Pokud rodiče nesouhlasí s testováním dítěte, dítě zůstává doma, má řádně omluvenou absenci, budou mu zasílány úkoly, ale nemá nárok na on-line výuku.


 
Návod na použití testu.

Časté dotazy

 

 

 

zpět