informace

- aktuality
- Jak to u nás chodí?
- Co potřebuji do MŠ?
- Co už umíme?
- Jídelníček

 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 
 
 
 
 

U z a v ř e n í    M Ś    o d   1 .   3 .   2 0 2 1


Vláda na svém zasedání dne 26. 2. 2021 rozhodla, že se s účinností
od 1. 3. do 21. 3. 2021
uzavírají všechny základní školy (včetně 1. a 2. ročníků), školní družiny i
mateřské školy.

celý dokument

V případě zájmu nejméně 10 dětí ze ZŠ a MŠ by bylo možno se domluvit na odebírání obědů do jídlonosičů.

Případné dotazy na nshostalkovy@seznam.cz nebo na tel: 724 522 374.