informace

- aktuality
- Jak to u nás chodí?
- Co potřebuji do MŠ?
- Co už umíme?
- Jídelníček

 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 
 
 
 
 

A k t u a l i t y

3. 10. 2017  Divadlo v ZŠ  - začátek v 8,00 hod.- vstupné hradí MŠ (ze SRPŠ)
11. 10. 2017  Výlet za zvířátky (společně s MŠ Krnov),  návštěva místního hospodáře.
21. 10. 2017

 Vítání občánků v KD  

 

 MŠ vyhlašuje soutěž ve sběru kaštanů, vyhlášení výherce proběhne 2.11. v MŠ Krnov na Náměstí míru.

   Rovněž vyhlašujeme sběr plastových víček.
2. 11. 2017

 Vyhlášení soutěže ve sběru kaštanů v MŠ Krnov + beseda s myslivcem

7. 11. 2017  Drakiáda – děti si donesou svého dráčka (začátek v 9,00hod.)
15. 11. 2017  Lampionový průvod  - pořádá ZŠ, začátek v 17,00 u školy
16. 11. 2017  Uspávání broučků na zahradě MŠ – soutěže, hry (začátek v 9,00hod.)
29. 11. 2017  Beseda o dravcích – návštěva z LČR začátek v 9,00 hod.
6.12.2017  Mikuláš v MŠ
10. 1. 2018  Zpívání koled v místním kostele
29. 1. - 2. 2. 2018  Lyžařský kurz
7. 2. 2018

 Beseda pro rodiče s ředitelem PPP (pedagogicko-psychologická  poradna) v MŠ Krnov (Nám. Míru)

8. 2. 2018 Výlet ke krmelci - společné krmení zvířátek s panem myslivcem a dětmi z MŠ Krnov
12. 2. 2018  Divadlo Beruška v MŠ Krnov – „Zimní překvapení“
16. 2. 2018  Masopustní veselí v KD - začátek: 16,00 hod.
5. 4. 2018  Vynášení Moreny a hledání klíče petrklíče, začátek v 9,00 hod. (přesun z března – špatné počasí).
17. 4. 2018  Zápis do 1. ročníku ZŠ Hošťálkovy - podrobnosti
18. 4. 2018  Divadelní vystoupení v MŠ Krnov – „Jarní pohádka“
26. 4. 2018  Focení dětí, začátek v 10,15hod.
27. 4. 2018  Rej čarodějni, začátek v 9,00 hod – společně s ZŠ Hošťálkovy (s sebou masku čarodějnice, čaroděje).
16. 5. 2018  Zápis do MŠ - podrobnosti