informace


- aktuality
- prázdniny
- třídní schůzky
- zájmové kroužky
- rozvrh hodin
- jídelníčky

- plavecký výcvik
- ! uzavření škol !
- ! úkoly pro žáky !
 
Pálení čarodějnic
 
Spaní ve škole - indiánská noc
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Spaní ve škole - " indiánská noc"
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 

25.  9.  2020   -  F i n á l e   V e l k é   c e n y   m a l ý c h   z o o l o g ů

 D i p l o m

A k t u a l i t y

1. 9. 2020  Slavnostní zahájení školního roku
4. 9. 2020  Pasování žáků 2. ročníku na čtenáře (Městská knihovna Krnov)
10. 9. 2020  Velká cena malých zoologů - přírodovědná soutěž v ZOO Ostrava
15. 9. 2020  Zahajovací třídní schůzky (začátek v 17,00)
24. 9. 2020  Průkaz mladého cyklisty (dopravní hřiště Krnov - 4. a 5. ročník)
25. 9. 2020  Finálové kolo Velké ceny malých zoologů (2. místo!!!)
5. 10. 2020   Zahájení práce v zájmových kroužcích
14. 10. 2020 Uzavření škol z důvodu pandemie coronaviru do 1. 11. 2020 (zatím...)
26. -  27. 10. 2021  Prodloužení podzimních prázdnin z důvodu coronaviru:
29. -  30. 10. 2020  Podzimní prázdniny
2. - 20. 11. 2020  Uzavření škol z důvodu pandemie coronaviru
18. 11. 2020  Obnovení provozu ZŠ Hošťálkovy (z důvodu spojených ročníků)
1. - 5. 2. 2021  Jarní prázdniny
1. 3. 2021  Uzavření škol z důvodu pandemie coronaviru
   
 

1 0.  9.  2 0 2 0  - V e l k á   c e n a   m a l ý c h   z o o l o g ů   2 0 2 0

 

P r á z d n i n y

 Začátek školního roku :   1. září 2020
 Podzimní prázdniny :  čtvrtek 29. října až pátek 30. října 2020
Prodloužení podzimních prázdnin z důvodu coronaviru:  pondělí 26. října až úterý 27. října 2020
 Vánoční prázdniny :  středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021
 Pololetní prázdniny :  pátek 29. ledna 2021
 Jarní prázdniny :  1. února až 5. února 2021   
 Velikonoční prázdniny :  čtvrtek 1. dubna 2021
 Konec školního roku : :  středa 30. června 2021
Hlavní prázdniny :  čtvrtek 1. července 2021 - úterý 31. srpna 2021

 

T ř í d n í    s c h ů z k y

úvodní třídní schůzky :

 15. 9.2020
individuální pohovory :  
individuální pohovory :  
individuální pohovory :  

 

Z á j m o v é    k r o u ž k y   a   p r o j e k t o v ý   d e n   v  Š D

název zájmového kroužku jméno vedoucího den a čas konání
taneční Mgr. Petra Gerstnerová pondělí 13,00 - 14,00
pohybové hry Mgr. Klára Pelešková úterý 14,00 - 15,00
projektový den ŠD Mgr. Klára Pelešková středa odpoledne v ŠD
hudební Mgr. Klára Pelešková čtvrtek 12,00 - 15,00

 

R o z v r h    h o d i n


1. ročník
 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina  
pondělí ČT - PS M ČT - LV ČT - PS    
úterý ČT - PS M ČT AJ    
středa ČT - PS M ČT - LV PRV HV  
čtvrtek ČT - PS M VV PV    
pátek ČT - PS PRV TV TV    


2. ročník
 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina  
pondělí M ČT ČT    
úterý M ČT AJ    
středa M ČT PRV HV  
čtvrtek M VV PV ČT  
pátek M PRV TV TV    


3. ročník
 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina  
pondělí M PRV PRV ČT  
úterý M AJ M PRV  
středa M VV PV M  
čtvrtek AJ TV TV    
pátek AJ ČT ČT HV  


4. ročník
 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina  
pondělí M INF

 

úterý M AJ VL VV

 

středa M VV PV VL  
čtvrtek AJ TV TV ČT  
pátek M AJ ČT ČT HV  


5. ročník
 

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina  
pondělí M INF  
úterý M AJ VL VV

ČT

středa M VV PV VL

 

čtvrtek AJ TV TV ČT

 

pátek M AJ ČT ČT HV