galerie

fotky Z

fotky M
 

Vlet na Radho

 
Span ve kole
 
Vnon besdka
 
Lampinov prvod
 
Den Zem - klid lesa
 
Plen arodjnic
 
 
 
 

 

 

galerie

F o t o   Z

dal fotky koly

 

galerie

F o t o   Z

dal fotky koly

 

F o t o   M

 

V b r   f o t e k   z   m i n u l c h   l e t

 

Z   H o l k o v   d o   V r a c l v k u    -   z 2009

 

k o l a    v   p r o d   - Beskydy  (Godula) - erven 2009

 

B e s e d a   s   h a s i i -   erven 2009

 

D e n   m a t e k  -   kvten 2009

 

D e n   Z e m   -  duben 2009

 

i t n    s t u d n e k  -  duben 2009

 

V n o n    b e s d k a   -   prosinec 2008

 

K l a u n   v e   k o l n    t l o c v i n   -  prosinec 2008

 

M i k u l s k    n a d l k a   -   prosinec  2008

 

S p a n    v e   k o l e   -  listopad 2008

 

L a m p i n o v    p r v o d  -  listopad 2008

 

Z a h j e n    k o l n h o   r o k u   2 0 0 8  -  2 0 0 9

 

k o l n    v l e t  2008 - Jesenky

 

D e n   dt  (erven 2008)

 

S m a e n    v a j e i n y  (kvten 2008)

 

S r d k o v    d e n  (kvten 2008)

 

D e n   m a t e k  (kvten 2008)

 

D e n   Z e m   - klid lesa (duben 2008)

 

V n o n    b e s d k a  (prosinec 2007)

 

S p a n    v e   k o l e  (listopad 2007)

 

L a m p i n o v    p r v o d   (listopad 2007)

 

k o l n    v l e t   d o   V e l k c h   L o s i n   (erven 2007)

 

D e n   d t    (2007)

 

M a k a r n    k a r n e v a l   2007

 

S p a n    v e   k o l e  -   i n d i n s k    n o c    (jaro 2007)

 

D e n   Z e m

 

V n o n    b e s d k a  2 0 0 6

 

S p a n     v e   k o l e  (podzim 2006)

 

L a m p i n o v    p r v o d