Dopis rodičům  ZŠ

 

Výlet na Radhošť

 
Spaní ve škole
 
Vánoční besídka
 
Lampiónový průvod
 
Den Země - úklid lesa
 
Pálení čarodějnic
 SEO
 
(c) 1999, Mgr. Václav Gerstner 
 

D o p i s   r o d i č ů m   Z Š

! ! !

     Vážení rodiče, zde si prosím pozorně přečtěte, za jakých podmínek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožňuje od 25. května 2020 provoz ZŠ.  Nejpozději do 15. května nám prosím sdělte na mailovou adresu školy (zshostalkovy@seznam.cz), zda za těchto podmínek bude Vaše dítě navštěvovat ZŠ. Žáci, kteří nebudou přihlášeni do 15. 5. k této dobrovolné výuce, budou považováni za nepřihlášené a budou i nadále pokračovat v distanční výuce.
    Je velmi důležité dodržet tento termín z důvodu nutnosti naplánování provozu ZŠ a ŠD. Provoz ZŠ je možný pouze za splnění přísných podmínek, o kterých se dočtete v dopise níže.
     Pokud by se k dobrovolné výuce přihlásilo max. 15 žáků, vznikla by pouze jedna skupina, ve které by byli přítomni žáci 1. až 5. ročníku. Tato skupina by pak mohla nastoupit po obědě i do ŠD.
     Pokud by se k dobrovolné výuce přihlásilo více než 15 žáků, musely by vzniknout skupiny dvě. Tyto dvě skupiny by se nesměly mísit a do ŠD by tedy po obědě směla nastoupit pouze jedna z těchto skupin.

 
1.   Dopis rodičům ke stáhnutí  zde
 
2.   Čestné prohlášení ke stažení zde

! ! !

zpět