akce školy

- akce 2019 / 2020
- akce 2017 / 2018
- akce 2016 / 2017
- akce 2015 / 2016
- akce 2014 / 2015
- akce 2013 / 2014
- akce 2012 / 2013
- akce 2011 / 2012
- akce 2010 / 2011
- akce 2009 / 2010
 


 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 
 
 
 
 

Š k o l n í   a k c e    2 0 1 9  /  2 0 2 0

2. 9. 2019  Slavnostní zahájení školního roku
11. 9. 2019  Soutěž malých zoologů - přírodovědná soutěž v ZOO Ostrava (odjezd v 7,30 od školy !)
17. 9. 2019  Zahajovací třídní schůzky (začátek v 17,00)
7. 10. 2019  Zahájení práce v zájmových kroužcích
10. 10. 2019  Drakiáda ve školní družině
8. 11. 2019  Focení na vánoční foto
15. 11. 2019  Návštěva knihovny v Krnově
18. 11. 2019  Lampiónový průvod
27. 11. 2019  Slavnost Slabikáře (pro rodiče a žáky 1. ročníku - začátek v 17,00)
28. 11. 2019  Divadlo v ZŠ (pro žáky ZŠ i děti MŠ)
29. - 30. 11. 2019  Adventní noc ve škole
2. 12. 2019  Konzultační hodiny (od 14,00 do 17,00)
5. 12. 2019  Rej andílků (ZŠ i MŠ)
13. 12. 2019  Vystoupení na adventním setkání s důchodci
19. 12. 2019  Vánoční besídka v ZŠ (od 17,00)
20. 12. 2019  Vyměňování dárečků
8. 1. 2020  Zpívání koled v obecním kostele
8. 1. 2020  Tříkrálová sbírka v obci
17. 1. 2020  Zahájení školního projektu Čteme dětem v MŠ (3., 4. a 5. ročník)
30. 1. 2020  Rozdávání pololetního vysvědčení
31. 1. 2020  Pololetní prázdniny
3. - 7. 2. 2020  Lyžařský kurz ve Vraclávku
11. 2. 2020  Zahájení plaveckého výcviku - podrobnosti
21. 2. 2020  Masopustní veselí v KD (od 16,00)
21. 2. 2020  Loutkové divadlo v ZŠ, začátek 10,30 hod. cena 50,- Kč
9.3 - 13. 3. 2020  Jarní prázdniny
25. 3. 2020  Návštěva předškoláků v ZŠ
25. 3. 2020  Den otevřených dveří v ZŠ
2. 4. 2020  Návštěva knihovny v Krnově
6. 4. 2020  Konzultační hodiny (14,00 - 17, 00)
22. 4. 2020  Den Země
24. 4. 2020  Divadlo v ZŠ (70,- Kč)
30. 4. 2020  Rej čarodějnic
   
13. 5. 2020  Zápis do MŠ (od 16,00)

Vše zrušeno z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
UZAVŘENÍ ŠKOL OD 13. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ Z DŮVODU OMEZENÍ ŠÍŘENÍ CORONAVIRU

- Informace o uzavření škol
- Úkoly pro žáky po dobu uzavření škol

- Z á p i s   d o   1.   r o č n í k u   Z Š

 

3 - 7.  2.  2020   -   Lyžařský kurz ve Vraclávku

21.  2.  2020   -   M a s o p u s t