akce školy

- akce 2017 / 2018
- akce 2016 / 2017
- akce 2015 / 2016
- akce 2014 / 2015
- akce 2013 / 2014
- akce 2012 / 2013
- akce 2011 / 2012
- akce 2010 / 2011
- akce 2009 / 2010
 

 
Den dětí - průvod masek
 
 
 
Den dětí - průvod masek
 
 
 

Š k o l n í   a  k c e   2 0 1 6  /  2 0 1 7

19. 9. 2016  Velká cena malých zoologů (soutěž v ZOO Ostrava)
22. 9. 2016  Návštěva dopravního hřiště v Krnově
5. 10. 2016  Zahajovací třídní schůzky (17,00)
24. 10. 2016  Drakiáda (ŠD)
26. - 27. 10. 2016  Podzimní prázdniny
11. 11. 2016  Divadlo Beruška v ZŠ (i pro děti MŠ)
17. 11. 2016  Návštěva Kina Mír v Krnově (Fantastická zvířata a kde je najít)
18. 11. 2016  Ředitelské volno
21. 11. 2016  Lampiónový průvod (od17,00)
25. -  26. 11. 2016  Adventní noc ve škole
30. 11. 2016  Slavnost Slabikáře pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče (17,30)
2. 12. 2016  Rej andílků v ZŠ (v dopoledních hodinách, i pro děti MŠ)
16. 12. 2016  Vystoupení žáků na adventním setkání se seniory v KD (dopoledne)
21. 12. 2016  Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče v ZŠ (od 17,00)
4. 1. 2017  Zpívání koled v místním kostele
9. 1. 2017  Konzultační hodiny od 14,30 do 17,00 hod.
12. 1. 2017  Zahájení kurzu bruslení v Krnově
13. 1. 2017  Zahájení školního projektu "Čteme dětem v MŠ"
16. 1. - 20. 1. 2017  Lyžařský kurz ve Vraclávku (v odpoledních hodinách)
31. 1. 2017  Rozdávání pololetního vysvědčení
3. 2. 2017  Pololetní prázdniny
17. 2. 2017  Masopustní veselí
20. 2. - 24. 2. 2017  Jarní prázdniny
9. 3. 2017  Poslední bruslení
30. 3. 2017  Dopravní teorie pro žáky4. a 5. ročníku
5. 4. 2017  Zahájení plaveckého výcviku
11. 4. 2017  Návštěva předškoláků v ZŠ
20. 4. 2017  Návštěva Městské knihovny v Krnově
20. 4. 2017  Zápis do 1. ročníku ZŠ od 14,30 do 18,00
26. 4. 2017  Den Země
27. 4. 2017  Rej čarodějnic
2. 5. 2017  Zlatý list - přírodovědná soutěž v Břidličné
3. 5. 2017  Plavecký výcvik
5. 5. 2017  Dopravní hřiště v Krnově
11. 5. 2017  Májová notička - pěvecká soutěž
12. 5. 2017  Den matek - vystoupení žáků v kulturním domě (odpoledne)
15. 5. 2017  konzultační hodiny od 14,30 do 17,00
17.5. 2017  Plavecký výcvik
2. 6. 2017  Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře v Městské knihovně Krnov
3. 6. 2017  Den dětí - oslava na školní zahradě
16. 6. 2017  Smažení vaječiny a noc ve škole
13. 6. 2017  Školní výlet do Šiklova mlýna
30. 6., 2017  Slavnostní ukončení školního rok