akce.htm
 
 

akce školy

- akce 2017 / 2018
- akce 2016 / 2017
- akce 2015 / 2016
- akce 2014 / 2015
- akce 2013 / 2014
- akce 2012 / 2013
- akce 2011 / 2012
- akce 2010 / 2011
- akce 2009 / 2010
 

 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 
 

10. - 11.  6.  2016  -  S m a ž e n í   v a j e č i n y   a   n o c   v e  š k o l e

4.  6. 2016  -  D e n   d ě t í

13.  5. 2016  -  D e n   m a t e k

9.  5. 2016  -  Z l a t ý   l i s t

2 9.  4. 2016  -  R e j   č a r o d ě j n i c

2 1.  4. 2016  -  Č i š t ě n í   s t u d á n k y

2 0.  4. 2016  -   D e n   Z e m ě   ( ú k l i d   l e s a )

4.  3.  2016  -  M a s o p u s t n í   v e s e l í

15. -  19.  2.  2016  -  L y ž a ř s k á   š k o l a

14.  1.  2016  -  B e s e d a   o   1.  p o m o c i

6.  1.  2016  -  Z p ě v   k o l e d   v   m í s t n í m   k o s t e l e

Školní akce  2015 / 2016

23. 6. 2016  Školní výlet - Bouzov - Úsov - Javoříčko
10. 6. - 11. 6. 2016  Smažení vaječiny a noc ve škole
4. 6. 2016  Den dětí na školní zahradě
16. 5. 2016  Návštěva dopravního hřiště v Krnově
13. 5. 2016  Den matek - vystoupení žáků v KD
9. 5. 2016  Zlatý list - přírodovědná soutěž v Břidličné
5. 5. 2016  Beseda v Městské knihovně Krnov
29. 4. 2016  Rej čarodějnic
27. 4. 2016  Zahájení plaveckého výcviku v Krnově (360,- Kč - autobus)
22. 4. 2016  Divadlo v ZŠ
21. 4. 2016  Čištění studánky
20. 4. 2016  Den Země - úklid lesa
11. 4. 2016  Konzultační hodiny (14,00 - 17,00)
18. 3 .2016  Divadelní představení v Krnově (50,- Kč + 20,- Kč)
4. 3. 2016  Masopustní veseli (v KD od 16,00)
3. 3. 2016  Výuka dopravní teorie pro žáky 4. a 5. ročníku
1. - 8. 3. 2016  Lyžařská škola
8. 2. - 12. 2. 2016  Jarní prázdniny
4. 2. 2016  Zápis do 1. ročníku (od 14,30 do 18,00)
29. 1. 2016  Pololetní prázdniny
28. 1. 2016  Pololetní vysvědčení
19. 1. 2016  Návštěva předškoláků v ZŠ
14. 1. 2016  Beseda o první pomoci
6. 1. 2016  Zpívání koled v místním kostele
21. 12. 2015  Vánoční besídka pro rodiče (v odpoledních hodinách v ZŠ)
18. 12. 2015  Navštěva kina Mír v Krnově - film "Mimoni"
11. 12. 2015  Adventní setkání seniorů (vystoupení dětí v KD)
7. 12. 2015  Konzultační hodiny
4. 12. 2015  Rej andílků (děti MŠ i ZŠ v budově ZŠ)
4. 12. 2015  Sférické kino v ZŠ
27. - 28. 11. 2015  Adventní noc ve škole
26. 11. 2015  Divadlo Beruška v ZŠ
20. 11. 2015  Beseda v Městské knihovně Krnov
20. 11. 2015  Anglické divadlo v Krnově (autobus v 7,17)
18. 11. 2015  Lampiónový průvod (sraz v 17,00 u školy)
13. 11. 2015  Beseda s Policií ČR
12. 11. 2015  Teorie dopravní výchovy v ZŠ pro 4. a 5. ročník
23. 9. 2015  Velká cena malých zoologů - 4.,5.roč.(v ZOO Ostrava)
21. 9. 2015  Zahajovací třídní schůzky- od 16,30
17. 9. 2015  Dopravní hřiště v Krnově
2. 9. 2015  Zahájení školního roku 2015 / 2016


 

2 9.  4. 2016  -   R e j   č a r o d ě j n i c