akce školy

- akce 2017 / 2018
-
akce 2016 / 2017
-
akce 2015 / 2016
-
akce 2014 / 2015
-
akce 2013 / 2014
-
akce 2012 / 2013
-
akce 2011 / 2012
-
akce 2010 / 2011
-
akce 2009 / 2010
 

 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
Den dětí - průvod masek
 
 
 
 
 
 

Školní akce  2009 / 2010

Září :    Zahájení práce v kroužcích
     Zapojení do programu "Recyklohraní"
     Zahájení projektu "Naše obec"
     Návštěva muzea praček ve Vraclávku
     Beseda v Městské knihovně v Krnově - Ondřej Sekora
Říjen :    Drakiáda
    "Ovocný a zeleninový den" (projekt)
     Projekt "Naše obec" - fotodokumentace
Listopad:     Lampiónový průvod
     Noc ve škole, stezka odvahy
     Zapojení se do projektu - videopohlednice z naší obce (AJ)
     Projekt "Zdravé zuby"
Prosinec:    Noc ve škole, stezka odvahy
     Beseda se zastupiteli obce
     Mikulášská nadílka
     Adventní vystoupení pro seniory obce
     Návštěva filmového představení (podle programu)
     Vánoční besídka pro rodiče
     Zapojení se do soutěže "Mlékonto"
     Advent ve škole
Leden:    Divadelní představení (podle programu)
     Sněhová královna
     Návštěva místního kostela spojená s besedou
Únor:    Strom pro zvířátka  
     sv. Valentýn
     Projekt "Naše obec" - beseda s hasiči (sportovci, myslivci) obce
Březen:    Návrhy učebnice (projekt "Spolupráce málotřídních škol")
     Poplach PO
Duben:    Den Země (úklid lesa)
     Otvírání studánek
     Plavecký výcvik
     Velikonoce
     Pálení čarodějnic
     Práce dětí na učebnici (projekt "Spolupráce málotřídních škol")
Květen:    Den matek
     Srdíčkový den
     Setkání málotřídních škol
     Beseda s pamětníky obce
     Plavecký výcvik
     Smažení vaječiny + spaní ve škole
Červen:    Den dětí pro školu a obec
     Projekt "Evropa"
     Plavecký výcvik
     Atletické závody
     Škola v přírodě